Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 13 HK I năm học 2012-2013

58
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2012. Lớp trực: 11T13, 10T13

Những công việc trọng tâm:

–  Tăng cường các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Thao giảng, dự giờ,…….)

–   Kiểm tra tập trung;

–   BGH, các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn các tổ;

–   Tiếp tục thu  các khoản theo quy định đối với  CMHS nộp  sau thời gian quy định;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

12/11

– Chào cờ (triển khai công văn 1361 ngày 8/11/2012 của SGS&ĐT), SHL;

– Dạy học theo thời khóa biểu ;

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Chào cờ (triển khai công văn 1361 ngày 8/11/2012 của SGS&ĐT), SHL;

Cô Toán
BA

13/11

Tiết 1,2 khối 12 kiểm tra hình học, vật lý

(Khối 11 nghỉ học tiết 1,2);

– Dạy học theo thời khóa biểu.

Dạy học theo thời khóa biểu.

Th.Dũng

14/11

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

Cô Dinh
NĂM

15/11

– Dạy học theo thời khóa biểu

–  Tiết 1,2  khối 10 kiểm tra hóa học, đại số ;

–  Dạy học theo thời khóa biểu ;

–  Họp Đảng ủy, BGH từ 15giờ;

–  Họp liên tịch từ 16giờ 30 phút.

Th.Dũng
SÁU

16/11

Tiết 1,2 khối 11 kiểm tra vật lý, tiếng anh   (Khối 12 nghỉ học tiết 1,2);

– Dạy học theo thời khóa biểu

Dạy học theo thời khóa biểu Cô Dinh
BẢY

17/11

– Dạy học theo thời khóa biểu; – Dạy học theo thời khóa biểu Cô Toán

Chú ý:

1 .  Hiện nay vẫn còn CMHS chưa nộp các khoản thu theo kế hoạch, yêu cầu  GVCN gặp bộ   phận tài vụ nắm danh sách  để nhắc nhở các em học sinh hoàn thành các khoản thu theo quy định.

2. Một số thầy cô chưa cập nhật điểm, số ngày nghỉ, lỗi vi phạm của học sinh,…trong phần mềm quản lý nhà trường. Yêu cầu hoàn thành đảm bảm thời gian theo quy định của nhà trường;

3. Biên bản  học sinh góp ý về việc dạy của thầy cô, việc học tập rèn luyện của học sinh trong giờ chính khóa và giờ ôn tập Gửi về BGH  tuần qua gồm các lớp: 10T(1,6,8,9,11), 11T(1,12), yêu cầu GVCN cần nghiêm túc thực hiện;

4 Các tổ chức, đoàn thể chủ động sắp xếp thời gian  sinh hoạt theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh