Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 13 từ 12/4 đến 17/4/2010 – HK II,...

Lịch công tác tuần 13 từ 12/4 đến 17/4/2010 – HK II, 2009-2010

22

Lịch công tác tuần 13 từ 12/4 đến 17/4/2010 – HK II, 2009-2010

Trực tuần: buổi sáng: 12C6, buổi chiều: 10C6

Thứ Sáng Chiều

Thứ 2

12/4

Chào cờ

Dạy và học

Dạy và học

Chào cờ

Thứ 3

13/4

Dạy và học Dạy và học

Thứ 4

14/4

Dạy và học Dạy và học

Sau tiết 5 họp ban chỉ đạo và giáo viên hướng dẫn TTSP

Thứ 5

15/4

Dạy và học

Tiết 4: KTra Tiếng Anh 11

Tiết 5: KTra Toán 11 CB

Dạy và học

Họp chi bộ từ 19h30’

Thứ 6

16/4

Dạy và học Tiết 1: Ktra Hóa 10 (Đề của Sở)

Tiết 2: Ktra Toán 10 CB

Các lớp khác Dạy và học bình thường

Sau tiết 5 họp liên tịch

Thứ 7

17/4

Dạy và học Dạy và học

Tiết 4: KTra Tiếng Anh 10

Tiết 5: Họp hội đồng

Chủ nhật

18/4

Toàn thể cán bộ, giáo viên học tập tư tưởng, đạo đức HCM tại phòng họp hội đồng theo lịch của huyện ủy.

Ban Giám Hiệu