Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2011-2012

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 21/11 đến ngày 27/11 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12C6; Chiều 10T8

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn toán: Khối 11TN ; 12CB

+ Môn Hóa: 11TN

+ Môn tiếng Anh : 12

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ, góp ý cho Đảng viên trong chi bộ

– Tiếp tục triển khai công tác an ninh trường học

– Sở giáo dục bắt đầu công tác kiểm định ngoài tại trường từ ngày 21/11/2011 cho đến khi kết thúc công việc

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

21/11/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB (mới)

1/ Dạy học theo TKB (mới)

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

22/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

23/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tập huấn phần mềm quản lý thư viện tại Sở GD (đ/c Hà)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Năm

24/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Sáu

25/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

26/11/2011

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

27/11/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng