Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 14 HK I năm học 2012-2013

39
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2012. Lớp trực: 11T14, 10T14

Những công việc trọng tâm:

–  Kỷ niệm, chào mừng ngày nhà giáo Việt nam

–   Kiểm tra tập trung; các tổ chuyên môn chủ động sinh hoạt trong đó có nội dung rút kinh nghiệm về việc ra đề kiểm tra;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

19/11

– Tham gia mít tin hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại nhà văn hóa từ 7 giờ 30 phút ;

– Tổ chức chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (Địa điểm : Tại nhà văn hóa Huyện Eakar; Thời gian : Từ 8 giờ ;

Thành phần : cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh);

– Gặp mặt thân mật  giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và quý vị đại biểu tại nhà hàng Hương cau ( sau khi kết thúc chương trình chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam).

BA

20/11

21/11

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

Cô Dinh
NĂM  22/11 Tiết 1 khối 12 kiểm tra  tiếng anh   ( Khối 11 nghỉ học tiết 1);

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Dạy học theo thời khóa biểu ;

Th.Dũng
SÁU

23/11

– Dạy học theo thời khóa biểu Tiết 1 khối 10 kiểm tra tiếng anh  ;

– Dạy học theo thời khóa biểu

Cô Dinh
BẢY

24/11

Tiết 1,2 khối 11 kiểm tra đại số, hóa học  ( Khối 12 nghỉ học tiết 1,2);

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp Ban thường vụ ĐT với BGH, GVCN từ 16 giờ 30 phút

Cô Toán

Chú ý:

Yêu cầu GVCN hoàn thành việc gửi biên bản học sinh góp ý về việc dạy của thầy cô, việc học tập rèn luyện của học sinh trong giờ chính khóa và giờ ôn tập đã triển khai ở  tuần 12 về BGH .

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh