Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2013-2014

43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/ 2013. Lớp trực: 11T1, 10T14

Những công việc trọng tâm:

  • Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam;
  • Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày 20/11, 22/12;
  • Tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường theo kế hoạch;
  • Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nề nếp dạy, học.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 18/11

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 19/11

   Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam lần thứ 31  từ 7 giờ 30’ tại nhà văn hóa Huyện Eakar

TƯ – 20/11

NĂM – 21/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

SÁU – 22/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu
BẢY – 23/11 –  Dạy học theo thời khóa biểu –  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 24/11

Dạy nghề

Dạy nghề  

 

Chú ý:

  • Tổ chức, cá nhân được phân công chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam;
  • GVCN cử 10 học sinh tiêu biểu đại diện cho tập thể lớp về dự lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Trần Thanh Minh