Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 14 HK1 năm học 2014-2015

58
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ 17/11/2014 đến 23/11/2014

(Lớp trực: 10A14, 11T14)

1. Kế hoạch chung:

  • BGH kiểm tra tiến độ chương trình dạy học (lịch báo giảng, sổ đầu bài), kiểm tra đột xuất ở một số nội dung;
  • Các tổ chuyên môn tiến hành thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch;
  • Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ (xem thêm kế hoạch kiểm tra học kỳ)
  • Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tăng cường kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ viên, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật lao động, chấp hành quy chế chuyên môn (hiện vẫn còn tình trạng vào trễ, ra sớm, bỏ tiết dạy);
  • Tiếp tục tăng cường công tác an ninh trường học, quản lý tốt nề nếp tác phong của học sinh, tuyên truyền sâu rộng luật ATGT cho đối tượng học sinh;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 17/11/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 18/11/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 19/11/2014

Tọa đàm 20/11, gặp mặt thân mật (tại trường)Nghỉ dạy và học
Thứ 5

Ngày 20/11/2014

Nghỉ dạy và họcNghỉ dạy và học
Thứ 6

Ngày 21/11/2014

– Dạy học bình thường theo TKB– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 22/11/2014

– Dạy học bình thường theo TKB– Dạy học bình thường theo TKB
Chủ nhật

Ngày 23/11/2014

– Dạy nghề PT– Dạy nghề PT

 

Ea Kar, ngày 17 tháng 11 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương