Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2011-2012

38
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 28/11 đến ngày 04/12 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12T1; Chiều 10T9

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn thể dục : Khối 10, 11 và 12

+ Lưu ý : Trong tuần 15 và 16 đề nghị các tổ chuyên môn hoàn tất điểm hệ số 1(điểm miệng và điểm 15 phút để chuẩn bị cho lịch nhập điểm vào máy tính), ngoài ra cho kiểm tra bổ sung đối với những học sinh không có bài kiểm tra (chỉ cho kiểm tra bổ sung đối với những học sinh vắng có lý do)

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 11 (hiện nay một số tổ chưa báo cáo kết quả kiểm tra tháng 10, nhà trường sẽ căn cứ để xét thi đua của cá nhân và tập thể liên quan)

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

28/11/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB

1/ Dạy học theo TKB

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

5/ Đoàn học sinh giỏi đi thi vòng hai (chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia), xuất phát lúc 14h00.

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

29/11/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tập huấn phần mềm tin học tại Sở GD&ĐT (đ/c Khanh) từ 29-30/11

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

30/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Họp toàn thể quần chúng (các đ/c không phải là Đảng viên) tại nhà đa chức năng để nhận xét, góp ý cho Đảng viên. (từ 15h30’) các đ/c khác vẫn dạy hoc bình thường. Lưu ý: đây là cuộc họp rất quan trọng, đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ, đúng thời gian qui định.

Đ/c: Toán
Năm

01/11/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

02/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

03/12/2011

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

3/ Thi Olympic tiếng Anh trên mạng

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

* Buổi tối họp chi bộ (từ 19h30’)

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

04/12/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng