Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 15 HK I năm học 2012-2013

25
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2012. Lớp trực: 12T1, 10T1

Những công việc trọng tâm:

–  Hoàn  thành chấm bài kiểm tra, vào điểm theo quy định;

–  Kiểm tra dạy thêm, học thêm;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

26/11

–   Chào cờ, sinh hoạt

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Chào cờ, sinh hoạt

Cô Toán
BA

27/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

Th.Dũng

28/11

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

Cô Toán
NĂM

29/11

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu ;

Th.Dũng
SÁU

30/11

– Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu Th.Dũng
BẢY

01/12

– Dạy học theo thời khóa biểu; – Dạy học theo thời khóa biểu Cô Toán

Chú ý:

Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí thời gian họp theo quy định;

Các tổ chức cá nhân chuẩn bị chu đáo các loại hồ sơ chuẩn bị cho thanh tra toàn diện của Sở GD&ĐT từ ngày 04 đến ngày 06/12/2012.

GVCN tổ chức học sinh lao động theo kế hoạch;

Cô Dinh tập huấn “ Giảng viên tiếng Anh hành chính “ đợt 2/2012 từ 26-30/12/2012.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh