Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2011-2012

49
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 05/12 đến ngày 11/12 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12T2; Chiều 10T10

1. Kế hoạch chung

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn tin học : Khối 10, 11 và 12

+ Lưu ý : Trong tuần 15 và 16 đề nghị các tổ chuyên môn hoàn tất điểm hệ số 1(điểm miệng và điểm 15 phút để chuẩn bị cho lịch nhập điểm vào máy tính), ngoài ra cho kiểm tra bổ sung đối với những học sinh không có bài kiểm tra (chỉ cho kiểm tra bổ sung đối với những học sinh vắng có lý do)

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Các tổ chuyên môn sắp xếp lịch họp tổ , thao giảng dự giờ, nộp kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 11 (hiện nay một số tổ chưa báo cáo kết quả kiểm tra tháng 10 và tháng 11, nhà trường sẽ căn cứ để xét thi đua của cá nhân và tập thể liên quan)

– Thời khóa biểu có một số thay đổi – lý do :Điều chỉnh để chuẩn bị thanh tra cụm, bố trí lại chuyên môn môn địa lý

– Đoàn kiểm định ngoài của Sở GD&ĐT Đăk Lăk về làm việc tại trường từ ngày 05 đến ngày 07/12/2011

– Thanh tra chuyên môn cụm 3, từ ngày 05 đến ngày 10/12

– GVCN kê các tiết dạy ôn tập từ tuần 09 đến hết tuần 17 (nhận mẫu tại phòng văn thư), nộp về cho kế toán nhà trường trước ngày 10 tháng 12 năm 2011. Những giáo viên dạy ôn tập chưa đủ, đề nghị dạy bù lại cho đủ.

– Chuẩn bị làm hồ sơ nâng lương theo thời hạn và nâng lương trước thời hạn (gặp kế toán nhà trường để được hướng dẫn chi tiết)

– Tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán và môn ngữ văn tại Sở GD&ĐT Đăk Lăk

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

05/12/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB (mới)

1/ Dạy học theo TKB (mới)

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

06/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

07/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Họp cốt cán từ tiết 5

Đ/c: Toán
Năm

08/12/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tập huấn công đoàn tại BMT ngày 08,09/12 (đ/c Tiến Dũng)

1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

09/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

10/12/2011

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Thanh tra chuyên môn tại trường (cụm 3)

3/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

4/ Tập huấn bồi dưỡng hs giỏi tại BMT (đ/c Hát, đ/c Uyên) từ 10 đến 12/12

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Thanh tra chuyên môn tại trường (cụm 3)

3/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

11/12/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng