Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2012-2013

48
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012. Lớp trực: 12T2, 10T2

Những công việc trọng tâm:

–  Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện của Sở GD& ĐT từ 04-06/12/2012;

–  Hoàn  thành chấm bài kiểm tra, vào điểm theo quy định;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀY SÁNG CHIỀU TRỰC BGH
HAI

03/12

–   Chào cờ, sinh hoạt;

–   Dạy học theo thời khóa biểu mới.

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới;

–  Chào cờ, sinh hoạt.

Cô Toán
BA

04/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

Thực hiện thanh toàn diện .

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Thực hiện thanh toàn diện .

Th.Dũng

05/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

Thực hiện thanh toàn diện

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Thực hiện thanh toàn diện .

Cô Dinh
NĂM

06/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–   Thực hiện thanh toàn diện .

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Thực hiện thanh toàn diện .

Th.Dũng
SÁU

07/12

– Dạy học theo thời khóa biểu. – Dạy học theo thời khóa biểu. Cô Dinh
BẢY

08/12

– Dạy học theo thời khóa biểu. – Dạy học theo thời khóa biểu. Cô Toán

Chú ý:

1. Các tổ bộ môn và các cá nhân trong tổ nộp hồ sơ chậm nhất 17 giờ ngày 03/12 về:

– Cô Toán:  Đối với các tổ : Văn, Sử-GDCD, Địa

– Cô Dinh: Đối với các tổ : Sinh-KTNN, TD-QP, Anh văn

– Thầy Dũng:  Đối với các tổ : Toán-Tin, Lý-KTCN, Hóa

2. Cốt cán nhà trường sắp xếp thời gian để đoàn thanh tra công bố QĐ từ 7 giờ 30’ ngày 04/12/2012;

3. Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí thời gian họp theo quy định;

4. GVCN tổ chức học sinh lao động theo kế hoạch;

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh