Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 16 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 16 HK1 năm học 2014-2015

59
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ 01/12/2014 đến 07/12/2014

(Lớp trực: 10A1, 12T2)

1. Kế hoạch chung:

– Các tổ chuyên môn cần lưu ý kế hoạch chuyên môn, hướng dẫn kiểm tra học kỳ I để triển khai nhiệm phù hợp và kịp tiến độ.

* Lưu ý về tài chính: Nhận bàn giao từ 01/9/2014 số tiền nguồn tự chủ: 2.677.509.698 đ

Số tiến phải chi gồm:

+ Trả tiền lương 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12/2014): 740.000.000 x 4 = 2.960.000.000 đ

+ Trả nợ chưa thanh toán, các chi phí hoạt động của nhà trường đến hết 12/2014.

* Hiệu trưởng nhắc nhở các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:

+ Cần lưu ý trong ứng xử với học sinh và đồng nghiệp trong quá trình làm việc, giao tiếp;

+ Xem thông báo nâng lương tại phòng tài vụ để thực hiện.

* Đề nghị các GVCN của lớp có ôn tập, nộp tiền ôn tập về thủ quỹ để chuẩn bị thanh toán tiền dạy ôn tập học kỳ I cho giáo viên.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 01/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 02/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 03/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Bàn giao giữa 2 Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự và THPT Nguyễn Thái Bình từ 8h30 (thành phần gồm: Đại diện các phòng ban của Sở GD&ĐT Đăk Lăk. Trường THPT Ngô Gia Tự gồm: BGH, Thư ký, Tổ VP, Chủ tịch CĐ, TTND, BT Đoàn trường) tại phòng hội đồng trường THPT Ngô Gia Tự.

– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 5

Ngày 04/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 05/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB.

– Tập huấn tại BMT (đ/c Tiến Dũng và đ/c Khanh) ngày 05,06/12/2014

– Lớp 11 kiểm tra tập trung môn hóa học (tiết 4)

– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 06/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi IOE cấp trường (vòng 16)

– Dạy học bình thường

– Thi IOE cấp trường (vòng 16)

Chủ nhật

Ngày 07/12/2014

– Dạy nghề PT– Dạy nghề PT

 

Ea Kar, ngày 01 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương