Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2011-2012

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 12/12 đến ngày 18/12 năm 2011

Lớp trực : Sáng 11T3; Chiều 10T11

1. Kế hoạch chung

– Lưu ý : Kế hoạch của tháng 12 có sự điều chỉnh. Lý do : Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đăk Lăk chọn trường chúng ta là một trong số 12 trường trong toàn tỉnh tham gia thi khảo sát quốc gia kết quả học tập của học sinh khối 11 ba môn : Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh vào các ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2011. Đề nghị các đồng chí xem lịch và danh sách coi thi cụ thể, sẽ có thông báo sau.

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

– Thời khóa biểu có một số thay đổi – lý do : thực hiện chương trình giảm tải

– Giáo viên bộ môn hoàn thành việc nhập điểm thành phần theo lịch và bổ sung điểm của học sinh còn thiếu bài kiểm tra. Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất việc ghi các thông tin trong sổ điểm lớn của học ký I.

– Các giáo viên được phân công ra đề kiểm tra học kỳ I, nộp đề cho tổ trưởng để tổ trưởng kiểm tra lần cuối trước khi nộp cho hiệu phó phụ trách chuyên môn.

– Các tổ trưởng chuyên môn thống kê tiết thao giảng, dự giờ của tổ viên (căn cứ sổ dự giờ và phiếu nhận xét đánh giá). Nộp về cho đồng chí Tiến Dũng trước ngày 17 tháng 12 năm 2011.

– Hiện một số giáo viên bộ môn chưa hoàn thành điểm kiểm tra 45’, đề nghị hoàn thành gấp theo qui định

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

12/12/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Sinh hoạt

4/ Dạy và học theo TKB (mới)

1/ Dạy học theo TKB (mới)

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

13/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Dinh

14/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Toán
Năm

15/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Hoàn thành sổ chủ nhiệm, hoàn thành nhập điểm thành phần

3/ Tổ trưởng chuyên môn nộp đề kiểm tra HK I cho đồng chí Tiến Dũng (hạn chót 17h00)

Đ/c: Toán
Sáu

16/12/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

17/12/2011

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực sáng sơ kết tuần

1/ Dạy và học theo TKB

2/ Lớp trực chiều sơ kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

18/12/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng