Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2012-2013

58
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2012. Lớp trực: 12T3, 10T3

Những công việc trọng tâm:

–  Các cá nhân và các đơn vị tổ rà soát, bổ sung chương trình, điểm số, thống nhất nội dung ôn thi học kỳ I, chuẩn bị cho ra đề kiểm tra học kỳ I – Thi trong tuần 18 và tuần 19 (Khối 12 Sở ra đề cho các môn: Ngữ văn, Hóa học, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Sinh học) .

–  Hoàn  thành chấm bài kiểm tra, vào điểm theo quy định;

–  Cập nhật đầy đủ ở  phần mềm quản lý nhà trường.

THỨ /NGÀYSÁNGCHIỀUTRỰC BGH
HAI

10/12

–   Chào cờ, sinh hoạt

–   Dạy học theo thời khóa biểu mới;

–  Dạy học theo thời khóa biểu mới;

–  Chào cờ, sinh hoạt

Cô Toán
BA

11/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;–   Dạy học theo thời khóa biểu;Cô Toán

12/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;

–   Dạy học theo thời khóa biểu;Cô Dinh
NĂM

13/12

–   Dạy học theo thời khóa biểu;–   Dạy học theo thời khóa biểu;

Th.Dũng
SÁU

14/12

– Dạy học theo thời khóa biểu– Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp xét kỹ luật học sinh từ 14 giờ

(Theo QĐ)

Cô Dinh
BẢY

15/12

– Dạy học theo thời khóa biểu;– Dạy học theo thời khóa biểu

Họp Đảng ủy, BGH từ 14 giờ

– Họp liên tịch  từ 16 giờ 30 phút

Cô Toán

Chú ý:

1. Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí thời gian họp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ  theo quy định;

2. GVCN tổ chức học sinh lao động theo kế hoạch;

3. GVCN nhắc nhở học sinh hoàn thành các khoản thu trước lúc kết thúc học kỳ I (Danh sách nắm qua bộ phận tài vụ của nhà trường);

4. Thầy Tiến Dũng đi công tác  ngày 11,12-12-2012.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh