Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 17 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 17 HK1 năm học 2014-2015

55
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Từ 08/12/2014 đến 14/12/2014

(Lớp trực: 10A2, 12T3)

1. Kế hoạch chung:

  • Nghỉ dạy và học ôn tập (chỉ thực hiện 11 tuần), giáo viên dạy bù cho học sinh (nếu dạy thiếu);
  • GVCN của các lớp có dạy học ôn tập hoàn thành thu tiền học phí ôn tập, nộp về cho thủ quỹ nhà trường để trả tiền học kỳ I cho giáo viên dạy ôn tập;
  • Đề nghị giáo viên dạy ôn tập kê số tiết dạy theo mẫu, nhận tại phòng văn thư. Nộp về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 19/12/2014;
  • Giáo viên bộ môn cho kiểm tra thường xuyên đủ số điểm tối thiểu (như bảng thống kê), đồng thời cho kiểm tra bù các điểm kiểm tra định kỳ (thực hiện theo thông tư 58);
  • Nộp đề kiểm tra học kỳ I về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 14/12/2014;
  • Các môn không tổ chức kiểm tra tập trung thì GV bộ môn cần tự tổ chức kiểm tra học kỳ I, nhưng không được cắt xén chương trình;
  • Các GV hướng dẫn học sinh cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THPT tiếp tục hoàn thiện để nộp về Sở trước ngày 15/12/2014;
  • Lao động theo kế hoạch.

 

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 08/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB mới;

(Chỉ dạy học chính khóa, GV bộ môn nào chưa dạy đủ số tiết ôn tập thì tiếp tục dạy bù số tiết ôn tập)

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 3

Ngày 09/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 10/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;

– Nhận đề kiểm tra học kỳ I tại Sở;

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 5

Ngày 11/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB;– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 6

Ngày 12/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB.

– Họp xét nâng lương (tiết 4,5 tại VP Đoàn trường, thành phần gồm: Cốt cán nhà trường)

– Dạy học bình thường theo TKB
Thứ 7

Ngày 13/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB– Dạy học bình thường
Chủ nhật

Ngày 14/12/2014

– Dạy nghề PT

 

– Dạy nghề PT

 

 

 

Ea Kar, ngày 08 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương