Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 18, 19, 20 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 18, 19, 20 HK1 năm học 2014-2015

95
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18, 19, 20

Từ 15/12/2014 đến 04/01/2015

(Lớp trực: 10A3, 10A4, 10A5, 12T4, 12T5, 12T6)

1. Kế hoạch chung:

  • Giáo viên dạy bù cho học sinh (nếu dạy thiếu);
  • GVCN của các lớp có hoàn thành các khoản thu, nộp về cho thủ quỹ nhà trường;
  • Đề nghị giáo viên dạy ôn tập kê số tiết dạy (theo mẫu, nhận tại phòng văn thư). Nộp về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 19/12/2014;
  • Giáo viên bộ môn cho kiểm tra thường xuyên đủ số điểm tối thiểu (như bảng thống kê), đồng thời cho kiểm tra bù các điểm kiểm tra định kỳ (thực hiện theo thông tư 58);
  • Các môn không tổ chức kiểm tra tập trung thì GV bộ môn cần tự tổ chức kiểm tra học kỳ I, nhưng không được cắt xén chương trình;
  • Các GV hướng dẫn học sinh cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho học sinh THPT hoàn thiện nộp sản phẩm về cho đ/c Tiến Dũng để nộp về Sở trước ngày 15/12/2014;
  • Tiếp tục tăng cường ôn thi học sinh giỏi chuẩn bị cho các cuộc thi diễn ra trong tháng 12/2014, 01/2015, 3/2015;
  • Các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động theo kế hoạch riêng;
  • Lao động theo kế hoạch.

 

2. Kế hoạch cụ thể tuần 18:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 15/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB; – Dạy học bình thường theo TKB;
Thứ 3

Ngày 16/12/2014

– Lớp 12 kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

– Khối 11 nghỉ học ở nhà ôn tập HK I

Tổ chức dạy bù số tiết còn thiếu cho học sinh khối 10, 11, 12 (nếu dạy chưa kịp chương trình)
Thứ 4

Ngày 17/12/2014

– Lớp 12 kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

– Khối 11 nghỉ học ở nhà ôn tập HK I

Tổ chức dạy bù số tiết còn thiếu cho học sinh khối 10, 11, 12 (nếu dạy chưa kịp chương trình)
Thứ 5

Ngày 18/12/2014

– Lớp 12 kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

– Khối 11 nghỉ học ở nhà ôn tập HK I

Tổ chức dạy bù số tiết còn thiếu cho học sinh khối 10, 11, 12 (nếu dạy chưa kịp chương trình)
Thứ 6

Ngày 19/12/2014

– Lớp 12 kiểm tra học kỳ I (theo lịch)

– Khối 11 nghỉ học ở nhà ôn tập HK I

Tổ chức dạy bù số tiết còn thiếu cho học sinh khối 10, 11, 12 (nếu dạy chưa kịp chương trình)
Thứ 7

Ngày 20/12/2014

– Nghỉ dạy và học (GVBM chấm điểm học kỳ I khối 12)

– Giáo viên bộ môn chấm bài kiểm tra HKI khối 12

– Nghỉ dạy và học (GVBM chấm điểm học kỳ I khối 12)

– Công đoàn, Đoàn TN tổ chức kỷ niệm ngày 22/12 lúc 16h30 tại VP Đoàn trường.

Chủ nhật

Ngày 21/12/2014

– Dạy nghề PT– Dạy nghề PT

 

 


3. Kế hoạch cụ thể tuần 19:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 22/12/2014

– Dạy học bình thường theo TKB

– Cho học sinh kiểm tra bù các tiết còn thiếu (xem thêm số điểm tối thiểu có thống kê kèm theo)

– Dạy học bình thường theo TKB

– GV bộ môn khối 12 hoàn thành việc chấm điểm kiểm tra học kỳ I. Nộp phiếu điểm và bài kiểm tra học kỳ I về cho đ/c Tiến Dũng.

Thứ 3

Ngày 23/12/2014

– Khối 11 kiểm tra HK I theo lịch– Khối 10 kiểm tra HK I theo lịch
Thứ 4

Ngày 24/12/2014

– Khối 11 kiểm tra HK I theo lịch– Khối 10 kiểm tra HK I theo lịch
Thứ 5

Ngày 25/12/2014

– Khối 11 kiểm tra HK I theo lịch– Khối 10 kiểm tra HK I theo lịch
Thứ 6

Ngày 26/12/2014

– Khối 11 kiểm tra HK I theo lịch– Khối 10 kiểm tra HK I theo lịch
Thứ 7

Ngày 27/12/2014

Nghỉ dạy và học, giáo viên chấm bài KTr HK INghỉ dạy và học, giáo viên chấm bài KTr HK I
Chủ nhật

Ngày 28/12/2014

– Dạy nghề PT– Dạy nghề PT

 

4. Kế hoạch cụ thể tuần 20 (tuần dự trữ):

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 29/12/2014

– GV bộ môn hoàn thành việc chấm điểm học kỳ I khối 10,11. Nộp phiếu điểm và bài KT học kỳ I về cho đ/c Tiến Dũng để nhập điểm vào phần mềm quản lý;

– Xếp hạnh kiểm cho học sinh 11, 12 (lưu ý khi xếp hạnh kiểm của học sinh phải xin ý kiến của GVBM, nhận mẫu xếp hạnh kiểm tại phòng văn thư của nhà trường)

– GV môn quốc phòng tập huấn tại BMT (từ 29-31/12/2014, có danh sách kèm theo)

– Xếp hạnh kiểm cho học sinh khối 10

– Học sinh nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra (theo mẫu)

Thứ 3

Ngày 30/12/2014

– Học sinh nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra (theo mẫu)

– GVBM cho kiểm tra bổ sung các điểm còn thiếu.

– Học sinh nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra (theo mẫu)

– GVBM cho kiểm tra bổ sung các điểm còn thiếu.

Thứ 4

Ngày 31/12/2014

– Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ I– Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ I
Thứ 5

Ngày 01/01/2015

– Nghỉ lễ– Nghỉ lễ
Thứ 6

Ngày 02/01/2015

– Nghi học kỳ I– Nghi học kỳ I
Thứ 7

Ngày 03/01/2015

– Nghi học kỳ I– Nghi học kỳ I
Chủ nhật

Ngày 04/01/2015

– Dạy nghề PT– Dạy nghề PT

 

 

 

Ea Kar, ngày 14 tháng 12 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương