Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2011-2012

48
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 19/12 đến ngày 25/12 năm 2011

Lớp trực : Sáng 11T4; Chiều 10T12

1. Kế hoạch chung

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngàySángChiềuTrực BGH
Hai

19/12/2011

1/ Chào cờ (cô Dinh)

2/ HĐNGLL, Sinh hoạt (GVCN)

3/ Họp phổ biến một số qui định mới về cách đánh giá xếp loại học sinh cho tổ TD-QP (từ 8h00)

4/ Dạy và học theo TKB

5/ Nhận đề kiểm tra HK I khối 12, phần mềm quản lý học sinh tại Sở GD&ĐT

1/ Dạy học theo TKB

2/ HĐNGLL (GVCN)

3/ Chào cờ (cô Toán)

4/ Sinh hoạt

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

20/12/2011

– Khối 11 kiểm tra học ký I môn Ngữ văn, hóa học, lịch sử (đ/c Toán phụ trách)

– Tập huấn tại Đà Nẵng (đ/c Tiến Dũng và Quyết Thắng) từ 21 đến 23 tháng 12/2011

– Tập huấn ôn thi học sinh giỏi môn hóa học tại BMT – từ 20 đến 22 tháng 12 năm 2011 (đ/c Hạnh)

– Khối 10 kiểm tra học ký I môn Ngữ văn, hóa học, lịch sử (đ/c Toán phụ trách)Đ/c: Dinh

21/12/2011

– Khối 11 kiểm tra học ký I môn địa lý, sinh học và vật lý (đ/c Toán phụ trách)– Khối 10 kiểm tra học ký I môn địa lý, sinh học và vật lý (đ/c Dinh phụ trách)Đ/c: Toán
Năm

22/12/2011

– Khối 11 kiểm tra học ký I môn toán và môn tiếng Anh (đ/c Dinh phụ trách)– Khối 10 kiểm tra học ký I môn toán và môn tiếng Anh (đ/c Dinh phụ trách)Đ/c: Toán
Sáu

23/12/2011

– Nghỉ dạy và học, học sinh khối 12 ở nhà ôn bài

– Giáo viên chấm bài khối 10 và 11

– Nghỉ dạy và học, học sinh khối 12 ở nhà ôn bài

– Giáo viên chấm bài khối 10 và 11

Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

24/12/2011

– Nghỉ dạy và học, học sinh khối 12 ở nhà ôn bài

– Giáo viên chấm bài khối 10 và 11

– Nghỉ dạy và học, học sinh khối 12 ở nhà ôn bài

– Giáo viên chấm bài khối 10 và 11

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

25/12/2011

KT.HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng