Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 20 HK1 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 20 HK1 năm học 2014-2015

67
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Từ 29/12/2014 đến 04/01/2015

(Lớp trực: 10A5, 12T6)

1. Kế hoạch chung:

  • Rà soát, điều chỉnh chuyên môn học kỳ II năm 2014-2015.
  • GVCN của các lớp hoàn thành các khoản thu, nộp về cho thủ quỹ nhà trường trước 31/12;
  • Giáo viên bộ môn cho kiểm tra thường xuyên đủ số điểm tối thiểu (như bảng thống kê), đồng thời cho kiểm tra bù các điểm kiểm tra định kỳ (thực hiện theo thông tư 58);
  • Giáo viên dạy ôn tập xem lại bảng tổng hợp số tiết dạy và phản hổi (nếu có sai sót) về cho đ/c Tiến Dũng trước 31/12/2014.
  • Tham gia cuộc thi học sinh sáng tạo KHKT dành cho học sinh THPT cấp Tỉnh tại BMT ngày 30,31/12/2014 (đ/c Thanh Dũng phụ trách).
  • Các tổ chuyên môn tổng hợp các hoạt động chuyên môn và báo cáo về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 08/01/2015.
  • Các tổ chuyên môn cần lập kế hoạch hoạt động của học kỳ II và nộp về đ/c Tiến Dũng trước ngày 08/01/2015.
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể: (Tuần 20 dự trữ)

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 29/12/2014

– GV bộ môn hoàn thành việc chấm điểm học kỳ I khối 10,11. Nộp phiếu điểm và bài KT học kỳ I về cho đ/c Tiến Dũng để nhập điểm vào phần mềm quản lý;

– Xếp hạnh kiểm cho học sinh 11, 12 (lưu ý khi xếp hạnh kiểm của học sinh phải xin ý kiến của GVBM, nhận mẫu xếp hạnh kiểm tại phòng văn thư của nhà trường)

– GV môn quốc phòng tập huấn tại BMT (từ 29-31/12/2014, có danh sách kèm theo)

– Xếp hạnh kiểm cho học sinh khối 10

– Học sinh nộp đơn phúc khảo bài kiểm tra (theo mẫu)

– Nhận đề kiểm tra học kỳ I (môn Tiếng Anh 12) tại Sở (đ/c Tiến Dũng)

Thứ 3

Ngày 30/12/2014

– GVBM cho kiểm tra bổ sung các điểm còn thiếu.

– Dạy bù nếu chưa hoàn thành chương trình học kỳ I

– GVBM cho kiểm tra bổ sung các điểm còn thiếu.

– Dạy bù nếu chưa hoàn thành chương trình học kỳ I

Thứ 4

Ngày 31/12/2014

-Kiểm tra HKI môn Tiếng  Anh 12 (đ/c Dinh phụ trách)– Dạy bù nếu chưa hoàn thành chương trình học kỳ I
Thứ 5

Ngày 01/01/2015

– Nghỉ lễ– Nghỉ lễ
Thứ 6

Ngày 02/01/2015

– Nghi học kỳ I– Nghi học kỳ I
Thứ 7

Ngày 03/01/2015

– Nghi học kỳ I– Nghi học kỳ I
Chủ nhật

Ngày 04/01/2015

– Dạy nghề PT

 

– Dạy nghề PT

 

 

Ea kar, ngày 29 tháng 12 năm 2014

Hiệu trưởng

(đã ký)

Bùi Văn Chương