Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 21 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 21 HK II năm học 2011-2012

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01 năm 2012

Lớp trực : Sáng 11T7; Chiều 11T12

1. Kế hoạch chung

– Lao động, vệ sinh trên địa bàn huyện (theo phân công của Đoàn trường)

– GVCN chuẩn bị giấy mời họp hội cha mẹ học sinh

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

09/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Tiến hành trả tiền học phí từ tháng 09 đến tháng 12 năm 2010 (theo lịch)

– Họp ban quản lý dạy thêm học thêm từ 16h30’ (thành phần: GVCN các lớp ôn tập, giáo viên dạy các môn ôn tập)

Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

10/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Dinh

11/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Thỏa thuận phân bố ngân sách 2012 tại Sở (kế tóan và thủ trưởng đơn vị)

Đ/c: Toán
Năm

12/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp đoàn thanh tra báo cáo kết quả làm việc theo đơn kiến nghị, thành phần gồm: Đoàn thanh tra, BGH, CĐ, ông Hồ Sỹ Tuệ, ông Trần Ngọc Dũng, từ 10h10’

– Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

13/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy và học theo TKB

– Hội ý GVCN từ 17h10’

Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

14/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực sáng sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực chiều sơ kết tuần

– Họp chi bộ (từ 17h10’)

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

15/01/2012

– Họp cha mẹ học sinh

– Học sinh lao động trên địa bàn huyện

Họp cha mẹ học sinh

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng