Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 23 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 23 HK II năm học 2011-2012

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 30/01/2012 đến ngày 05/02 năm 2012

Lớp trực : Sáng 11T7; Chiều 11T13

1. Kế hoạch chung

– Ổn định công tác dạy và học;

– Đề nghị các tổ chuyên môn chưa hoàn tất nộp đề (file) kiểm tra từ 45 phút trở lên của học kỳ I năm học 2011-2012 nộp gấp về cho đồng chí Tiến Dũng để nộp lên Sở (trước ngày 31/01/2012);

– Các tổ chuyên môn chuẩn bị kiểm tra hồ sơ giáo án cá nhân của các thành viên trong tổ (kiểm tra chung tháng 12 và tháng 01);

2. Kế hoạch cụ thể

 

Thứ ngày

Sáng

Chiều

Trực BGH

Hai

30/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

31/01/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Dạy học bình thường theo TKB

Đ/c: Dinh

01/02/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Dạy học bình thường theo TKB

Đ/c: Toán

Năm

02/02/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Dạy học bình thường theo TKB

Đ/c: Toán

Sáu

03/02/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Dạy và học theo TKB

Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

04/02/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực sáng sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực chiều sơ kết tuần

Đ/c: Dinh

Chủ nhật

05/02/2012

 

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng