Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 24 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 24 HK2 năm học 2014-2015

58
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Từ 26/01/2015 đến 01/02/2015

(Lớp trực: 10A9, 12T10)

1. Kế hoạch chung:

  • Tổ Toán và tổ Ngoại ngữ phân công GV ra đề để chuẩn bị cho bài kiểm tra tập trung vào tuần 25, nộp đề và đáp án về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng trước 31/01/2015 (mỗi môn của mỗi khối nộp 2 đề để nhà trường lựa chọn);
  • Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 01;
  • Các tổ chuyên môn, các bộ phận nộp báo cáo theo quy định;
  • Tiếp tục tăng cường ôn thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt kỳ thi IOM vào ngày 04/02/2015;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 26/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Gặp mặt đoàn học sinh giỏi tham gia thi HSG máy tính cầm tay (từ 7h30 tại văn phòng đoàn trường, thành phần gồm: BGH, Đoàn trường, Hội CMHS nhà trường giáo viên bồi dưỡng, học sinh tham dự).

– Tham dự hội thao GD QP-AN tại BMT

– Dạy học bình thường theo TKB

– Đoàn học sinh giỏi máy tính cầm tay đi thi (từ 14h00)

– Nộp bài dự thi liên môn tích hợp về Sở

Thứ 3

Ngày 27/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Tham gia thi học sinh giỏi máy tính cầm tay tại trường chuyên Nguyễn Du.

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 4

Ngày 28/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 5

Ngày 29/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 6

Ngày 30/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Sinh hoạt nữ công toàn trường (từ 10h15) tại phòng hội đồng.

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường (thành phần gồm: BGH, Tổ trưởng, CTCĐ, BT Đoàn, Thư ký, TTr ND). Từ 15h45 tại Văn phòng đoàn trường.

Thứ 7

Ngày 31/01/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Chủ nhật

Ngày 01/02/2015

–          Dạy nghề phổ thông cho khối 11 -Dạy nghề phổ thông cho khối 11

 

Ea Kar, ngày 26 tháng 01 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương