Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 25 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 25 HK2 năm học 2013-2014

29
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Từ ngày 24/02 đến ngày 02/03/2014. Lớp trực: 12T13, 10T11

Những công việc trọng tâm:

  • Tổ chức kiểm tra tập trung môn tiếng anh k12 theo đề của sở GD&ĐT;
  • Đẩy mạnh ôn thi học sinh giỏi (hs giỏi tỉnh, hs giỏi 30/4,…), nộp hồ sơ dự thi hs giỏi k12  về cô Toán;
  • Chấm thi  tự  làm và sử dụng đồ dùng dạy học ( Xem ở bảng  kế hoạch chấm thi…..).

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 24/02

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

BA – 25/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Họp BGH, Đảng ủy từ 7 giờ 30’;

– Họp liên tịch từ 9 giờ 30’

–  Dạy học theo thời khóa biểu 

TƯ – 26/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Họp ban GK, Các thành viên dự thi tự làm và…..tại văn phòng đoàn từ 7 giờ 30’

–  Dạy học theo thời khóa biểu

NĂM – 27/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra Anh văn k12 từ 10h15’

–  Dạy học theo thời khóa biểu

SÁU – 28/02

–  Dạy học theo thời khóa biểu  –  Dạy học theo thời khóa biểu

BẢY – 01/3

–  Dạy học theo thời khóa biểu

– Chấm thi  tự làm và….. từ 7 giờ 30’

–  Dạy học theo thời khóa biểu

CN – 02/3

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  Trần Thanh Minh