Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 25 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 25 HK2 năm học 2014-2015

72
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Từ 02/02/2015 đến 08/02/2015

(Lớp trực: 10A10, 12T11)

1. Kế hoạch chung:

  • Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 01, nộp báo cáo về cho đ/c Tiến Dũng trước ngày 04/02/2015;
  • Các tổ chuyên môn, các bộ phận nộp báo cáo theo quy định;
  • Tiếp tục tăng cường ôn thi học sinh giỏi các cấp;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 02/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 3

Ngày 03/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lao động theo kế hoạch

Thứ 4

Ngày 04/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi IOE

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi IOE

Thứ 5

Ngày 05/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 6

Ngày 06/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

– Kiểm tra tập trung môn toán 11 (tiết 4)

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Thứ 7

Ngày 07/02/2015

– Dạy học bình thường theo TKB

 

– Dạy học bình thường theo TKB

 

Chủ nhật

Ngày 08/02/2015

-Dạy nghề phổ thông cho khối 11-Dạy nghề phổ thông cho khối 11

 

Ea Kar, ngày 02 tháng 02 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương