Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 26 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 26 HK2 năm học 2013-2014

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ ngày 03/03 đến ngày 09/03/2014. Lớp trực: 12T14, 10T12

Những công việc trọng tâm:

  • Đẩy mạnh ôn thi học sinh giỏi (hs giỏi tỉnh, hs giỏi 30/4,…);
  • Dự thi cụm:  tự  làm và sử dụng đồ dùng dạy học;
  • Dự giờ, thăm lớp, các hoạt động chào mừng ngày 08/3, 26/3.

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 03/3

 

–  Chào cờ, sinh hoạt;

–  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu;

–  Chào cờ, sinh hoạt

 

BA – 04/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu;

– Họp liên tịch,hội đồng thi đua KT từ 9 giờ 30’

–  Dạy học theo thời khóa biểu 
TƯ – 05/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu;

Họp cơ quan từ 8 giờ 40’;

– Họp GVCN,GV dạy ôn tập từ 10 giờ 15’ (Tiết 3,4,5 nghỉ dạy và học)

–  Dạy học theo thời khóa biểu
NĂM – 06/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu;

– Dự thi cụm: tự làm và sử dụng đồ dùng  dạy học THPT tại trường THPT Trần Nhân Tông (Theo KH)

–  Dạy học theo thời khóa biểu
SÁU – 07/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu  –  Dạy học theo thời khóa biểu
BẢY – 08/3 –  Dạy học theo thời khóa biểu  –  Dạy học theo thời khóa biểu
CN – 09/3

 

 

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

                                                                                                                              Trần Thanh Minh