Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 26 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 26 HK2 năm học 2014-2015

67
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Từ 09/02/2015 đến 28/02/2015

(Lớp trực: 10A11, 12T12)

1. Kế hoạch chung:

  • Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015;
  • Nghỉ tết cổ truyền (từ 13/02/2015 đến hết ngày 23/02/2015);
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ ngàyBuổi sángBuổi chiều
Thứ 2

Ngày 09/02/2015

– Dạy học (chính khóa) bình thường theo TKB– Dạy học (chính khóa) bình thường theo TKB
Thứ 3

Ngày 10/02/2015

– Dạy học (chính khóa) bình thường theo TKB– Dạy học (chính khóa) bình thường theo TKB
Thứ 4

Ngày 11/02/2015

– Sơ kết học kỳ I (từ 8h00 đến 9h30);

– Họp cơ quan (từ 9h30 đến 10h30):

+ Hiệu trưởng và kế toán giải thích một số nội dung liên quan tài chính năm 2014-2015

+ Các phó hiệu trưởng triển khai công việc

+ CĐ, ĐTN triển khai công việc

– Nghỉ dạy và học

– Lao động (theo kế hoạch)

Thứ 5

Ngày 12/02/2015

– Nghỉ dạy và học

– Lao động (theo kế hoạch)

– Nghỉ dạy và học

– Lao động (theo kế hoạch)

Thứ 6

Ngày 13/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 7

Ngày 14/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Chủ nhật

Ngày 15/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Tặng quà tết buôn kết nghĩa (từ 8h00). Thành phần gồm: (Đảng ủy, BGH, CĐ, Đoàn TN)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 2

Ngày 16/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 3

Ngày 17/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 4

Ngày 18/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 5

Ngày 19/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 6

Ngày 20/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 7

Ngày 21/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Chủ nhật

Ngày 22/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

 

 

 


TUẦN 26 (Từ 23/02/2015 đến 01/03/2015)

Thứ 2

Ngày 23/02/2015

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

– Nghỉ tết Ất Mùi

– Trực tết (theo lịch)

Thứ 3

Ngày 24/02/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu mới– Dạy và học theo thời khóa biểu mới
Thứ 4

Ngày 25/02/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 5

Ngày 26/02/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 6

Ngày 27/02/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 7

Ngày 28/02/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu– Dạy và học theo thời khóa biểu
Chủ nhật

Ngày 01/03/2015

– Ra quân tháng thanh niên năm 2015

 

Ea Kar, ngày 09 tháng 02 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương