Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 27 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 27 HK II năm học 2012-2013

30
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Lớp trực tuần : 12T14, 10T14

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU TRỰC BGH
HAI

11/3

Dạy học  theo TKB mới

Dạy học  theo TKB mới

Cô Toán

Cô Dinh

BA

12/3

–           Dạy, học  theo thời khóa biểu –           Dạy, học  theo thời khóa biểu Cô Toán

13/3

–           Dạy, học  theo thời khóa biểu –           Dạy, học  theo thời khóa biểu Cô Dinh
NĂM

14/3

–           Dạy, học  theo thời khóa biểu

–           Dạy, học  theo thời khóa biểu Cô Toán

SÁU

15/3

Dạy, học  theo thời khóa biểu

K12:    Tiết 2 kiểm tra Toán(ĐSGT);

Tiết 3 kiểm tra Hóa học;

–           Tiết 4 kiểm tra Anh văn;

K11 nghỉ tiết 2,3,4

Dạy, học  theo thời khóa biểu

Tiết 2 kiểm tra Toán(ĐSGT);

Tiết 3 kiểm tra Địa lý;

Tiết 4 kiểm tra Anh văn;

Cô Dinh
BẢY

16/3

–           Dạy, học  theo thời khóa biểu

K 11 : Tiết 4 kiểm tra Địa lý;

Tiết 5 kiểm tra Anh văn;

K12 nghỉ tiết 4,5

–            Dạy, học  theo thời khóa biểu T.Dũng

Chú ý

Dạy học chính khóa và ôn tập theo thời kháo biểu mới!

– GV dạy ôn tập gặp văn thư để nhận mẫu mới điểm danh học sinh và yêu cầu cập nhật đầy đủ số học sinh vắng  vào phần mềm quản lý nhà trường;

– GVCN 12 :

+ Tự kiểm tra hồ sơ dự thi TN và yêu cầu hs bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu;

+ Cho học sinh đăng ký ôn thi tốt ngiệp Toán , Văn, Anh văn;

– Tổ chức tốt  hoạt động thao giảng,dự giờ, góp ý, ôn thi đội tuyển học sinh giỏi ;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng ;

–  Lao động theo kế hoạch;

–  Đoàn TTSP trường Đại Học Quy Nhơn  làm việc bước sang tuần thứ 4;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định (Triển khai học tập QĐ 08 về DTHT của UBND Tỉnh DakLak, Rút kinh nghiệm dạy học qua kết quả các bài kỉểm tra, quy trình phúc khảo bài kiểm tra…..);

– Các tổ chuyên môn chấm sáng kiến kinh nghiệm trước ngày 07/3/2013 và nộp về P.HT Nguyễn Tiến Dũng trước ngày 18/3/2013 (gồm file SKKN và 01 bản in SKKN).

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Trần Thanh Minh