Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 27 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 27 HK2 năm học 2014-2015

40
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Từ 02/03/2015 đến 08/03/2015

(Lớp trực: 10A13, 11T1)

1. Kế hoạch chung:

  • Lập thành tích chào mừng 40 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột;
  • Tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03;
  • Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi theo lịch;
  • Tăng cường quản lý việc dạy và học, quản lý nề nếp tác phong của học sinh;
  • Ổn định dạy học ôn tập cho học sinh khối 10;
  • Tham gia thi viết SKKN năm 2015 cấp Sở;
  • Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ 2

Ngày 02/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Hội ý giáo viên chủ nhiệm khối 12 tại phòng hội đồng từ 8h00.

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 3

Ngày 03/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 4

Ngày 04/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Tham gia cổ vũ ngày Olympic năm 2015 tại nhà văn hóa huyện (300 học sinh lớp 10, đoàn trường và GVCN tham gia quản lý)

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 5

Ngày 05/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 6

Ngày 06/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh khối 11 (tiết 4)

– Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh khối 12 (tiết 5)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 10 môn toán ĐS và môn Tiếng Anh (tiết 4,5)

Thứ 7

Ngày 07/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng cấp Tỉnh

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Thi học sinh giỏi Tiếng Anh trên mạng cấp Tỉnh

Chủ nhật

Ngày 08/03/2015

– Họp GVCN và trưởng đại diện hội cha mẹ học sinh khối 12 (từ 8h00-9h00) tại phòng hội đồng.

– Họp hội cha mẹ học sinh khối 12 (từ 9hh00)

– Dạy nghề phổ thông theo TKB

 

Ea Kar, ngày 02 tháng 03 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương