Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 28 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 28 HK II năm học 2011-2012

29
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 05/03/2012 đến ngày 11/03 năm 2012

Lớp trực : Sáng 12T1; Chiều 10T5

1. Kế hoạch chung

– Hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm ;

– Các tổ chuyên môn thao giảng dự giờ theo kế hoạch; BGH dự giờ đột xuất một số GV

– Các lớp lao động theo lịch;

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Thanh tra nhân dân nghiên cứu hồ sơ chuẩn bị kiểm tra thu chi của nhà trường (theo QĐ) ;

* Lịch kiểm tra

– Môn toán : Khối 10, 11 và khối 12

– Môn vật lý : Khối 10 và khối 12

– Môn lịch sử: Khối 10

Lưu ý : Giáo viên nhận phiếu điểm tại phòng văn thư và nộp kết quả về cho đồng chí Huyền, đề nghị các tổ thực hiện việc chấm trả bài theo đúng thời gian qui định.

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

05/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp 11T7 và 11T11 họp xét kỹ luật học sinh vi phạm, nộp hồ sơ về BGH nhà trường gồm: Bản tự kiệm điểm, bàn tường trình của học sinh vi phạm, biên bản họp xét kỹ luật của tập thể lớp. (nộp trước 9h00)

– Dạy học bình thường theo TKB Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

06/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Kiểm tra nội bộ hồ sơ tổ: Toán – tin; Ngoại ngữ; Ngữ văn (tất cả các đ/c tổ viên và hồ sơ tổ trưởng nộp về văn phòng đoàn trường trước 8h00-kể cả giáo án dạy ôn tập)

– Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Dinh

07/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Toán
Năm

08/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 08/03 (từ 16h00, theo lịch của CĐ nhà trường)

Đ/c: Toán
Sáu

09/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy và học theo TKB Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

10/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Chấm SKKN cấp trường từ 10h15’ (tại VP đoàn trường). Thành phần: Mời các tổ trưởng chuyên môn, BGH, CĐ

– Lớp trực sáng sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Họp hội đồng kỹ luật học sinh(từ 14h00, tại văn phòng đoàn). Thành phần: Hội đồng kỹ luật (theo QĐ), và đại biểu mời (có danh sách kèm theo)

– Lớp trực chiều sơ kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

11/03/2012

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng