Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 28 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 28 HK II năm học 2012-2013

32
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Lớp trực tuần : 11T1, 10T1

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

18/3

 

Dạy học  theo TKB

 

– Dạy học  theo TKB

Đội tuyển học sinh giỏi lên đường tham dự kỳ thi HS giỏi k12

T.Dũng

BA

19/3

Dạy, học  theo thời khóa biểu Dạy, học  theo thời khóa biểu

Cô Toán

 

20/3

Dạy, học  theo thời khóa biểu
– Dạy, học  theo thời khóa biểu- Tư vấn tuyển sinh từ 14giờ 30 phút tại phòng hội đồng

Cô Dinh

NĂM

21/2

Dạy, học  theo thời khóa biểu  Dạy, học  theo thời khóa biểu

Cô Toán

 

SÁU

22/3

– Dạy, học  theo thời khóa biểu– Họp rà soát công tác tổ chức  các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn từ tiết 5 (Đoàn trường, Đảng ủy, BGH, GVCN) – Dạy, học  theo thời khóa biểu- Tiết 2 kiểm tra Toán (Hình học);

– Tiết 3 kiểm tra Vật  lý;

– Tiết 4 kiểm tra Lịch Sử;

Cô Dinh

BẢY

23/3

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu- K12 : Tiết 4 kiểm tra Toán(Hình học);  Tiết 5 kiểm tra Địa Lý;

K11 nghỉ tiết 4,5

Toàn trường nghỉ dạy và học; chuẩn bị cho hoạt động của đoàn trường

T.Dũng

 

Chú ý

– Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học theo công văn 280 ngày 13/3/2013

– GV dạy ôn tập điểm danh học sinh và cập nhật đầy đủ số học sinh vắng  vào phần mềm quản lý nhà trường;

– GVCN 12 :  

+Nộp danh sách  đăng ký ôn thi tốt ngiệp Toán , Văn, Anh văn cho Th.Tiến Dũng;

+ Tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ dự thi TN 2013.

– Tổ chức tốt  hoạt động thao giảng, dự giờ, góp ý, ôn thi đội tuyển học sinh giỏi ;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng ;

–  Lao động theo kế hoạch;

–  Đoàn TTSP trường Đại Học Quy Nhơn  làm việc bước sang tuần thứ 5;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

– Các tổ  trưởng chuyên môn khi nộp đề kiểm tra nộp cả ma trận đề;

– Nộp  sáng kiến kinh nghiệm về sở  ngày 20/3/2013;

– Thành phần tư vấn tuyển sinh: GVCN 12 (Những GV không trùng tiết dạy), học sinh k12 (mỗi lớp cử 04 em: lớp trưởng, 02 lớp phó, Bí thư);

– Tổ Anh văn bố trí dạy thay (Sáng 21, sáng 22) để tham dự tổng kết theo công văn 269 ngày 12/3/2013;

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                          ( Đã ký)

                                                       Trần Thanh Minh