Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 28 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 28 HK2 năm học 2013-2014

33
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ ngày 17/03 đến ngày 23/03/2014. Lớp trực: 11T02, 10T14

Những công việc trọng tâm:

  • Thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học;
  • Đẩy mạnh ôn thi học sinh giỏi;
  • Dự giờ, thăm lớp, các hoạt động chào mừng ngày  26/3.

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

HAI – 17/3

– Chào cờ, sinh hoạt

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Dạy học theo thời khóa biểu

– Chào cờ, sinh hoạt

BA – 18/3 – Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu
TƯ – 19/3 – Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu
NĂM – 20/3 – Dạy học theo thời khóa biểu

Họp BGH, đại diện: BCH Công Đoàn, Ban Thanh tra nhân dân từ 7h45’

– Dạy học theo thời khóa biểu
SÁU – 21/3 – Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu
BẢY – 22/3 – Dạy học theo thời khóa biểu – Dạy học theo thời khóa biểu
CN – 23/3

Chú ý:

  • Sáng 22/3 thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh tại phòng máy vi tính của trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh