Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 28 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 28 HK2 năm học 2014-2015

43
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Từ 09/03/2015 đến 15/03/2015

(Lớp trực: 10A14, 11T2)

1. Kế hoạch chung:

  • Lập thành tích chào mừng 40 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột;
  • Tích cực ôn thi học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi theo lịch;
  • Tăng cường quản lý việc dạy và học, quản lý nề nếp tác phong của học sinh;
  • Ổn định dạy học ôn tập cho học sinh khối 10;
  • Tổ chức thi chọn lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 để tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào 18/03/2015.
  • Tham gia thi viết SKKN năm 2015 (các đ/c tham gia viết SKKN nộp về cho tổ trưởng trước ngày 15/03/2015, tổ trưởng chấm và nộp về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng trước ngày 18/03 để tổng hợp và gửi về Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk;
  • Tham gia các hoạt động khác theo kế hoạch;
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ 2

Ngày 09/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 3

Ngày 10/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 4

Ngày 11/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 5

Ngày 12/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 6

Ngày 13/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 12 môn toán và hóa (tiết 4,5)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ 7

Ngày 14/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 11 vật lí và hóa học (tiết 4, 5)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 10 vật lí và hóa học(tiết 4,5)

Chủ nhật

Ngày 15/03/2015

– Dạy nghề phổ thông theo TKB – Dạy nghề phổ thông theo TKB

 

Ea Kar, ngày 09 tháng 03 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương