Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 29 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 29 HK II năm học 2011-2012

53
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 12/03/2012 đến ngày 18/03 năm 2012

Lớp trực : Sáng 12T2; Chiều 10T6

1. Kế hoạch chung

– Hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm ;

– Các tổ chuyên môn thao giảng dự giờ theo kế hoạch; BGH dự giờ đột xuất một số GV

– Các lớp lao động theo lịch;

– Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Điều chỉnh thời khóa biểu, thời gian biểu và sơ đồ phòng học

– Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi Olympic tiếng Anh trên mạng

– GVCN khối 12 kiểm tra hồ sơ học sinh (đợt 1) theo văn bản hướng dẫn, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT năm 2012

* Lịch kiểm tra

– Môn toán : Khối 10

– Môn hóa học : Khối 12TN

– Sinh học : Khối 10

– Môn lịch sử: Khối 12

Lưu ý : Giáo viên nhận phiếu điểm tại phòng văn thư và nộp kết quả về cho đồng chí Huyền, đề nghị các tổ thực hiện việc chấm trả bài theo đúng thời gian qui định.

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

12/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB (mới)

– Hoàn tất các SKKN nộp cho đ/c Tiến Dũng trước 11h00.

– GVCN khối 12 nhận giấy trúng tuyển vào 10 và giấy chứng nhận nghề PT của học sinh tại phòng văn thư.

– Dạy học bình thường theo TKB Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

13/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Dinh

14/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

– Kiểm tra nội bộ các tổ: Lí-KTCN, Sinh – KTCN; Sử-GDCD. Đề nghị các tổ nộp hồ sơ về văn phòng đoàn trước 13h30’

Đ/c: Toán
Năm

15/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Toán
Sáu

16/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy và học theo TKB Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

17/03/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– GV tiếng Anh tham gia khảo sát tại BMT

– Lớp trực sáng sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực chiều sơ kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

18/03/2012

Đoàn TN tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03

K.T HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng