Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 29 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 29 HK II năm học 2012-2013

30

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Lớp trực tuần : 11T2, 10T2

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

25/3

 

Dạy, học  theo thời khóa biểu mới Dạy, học  theo thời khóa biểu mới

T.Dũng

BA

26/3

Dạy, học  theo thời khóa biểu Dạy, học  theo thời khóa biểu

 

Cô Toán

 

27/3

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– K 11 Tiết 5 kiểm tra Đại số-giải tích

–  K12 tiết 5 nghỉ

Dạy, học  theo thời khóa biểu 

Cô Dinh

 

NĂM

28/2

Dạy, học  theo thời khóa biểu Dạy, học  theo thời khóa biểu

Cô Toán

 

SÁU

29/3

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Họp rút kinh nghiệm tổ chức  các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn từ tiết 5 (Đoàn trường, Đảng ủy, BGH, GVCN)

Dạy, học  theo thời khóa biểu 

Cô Dinh

 

BẢY

30/3

 

Dạy, học  theo thời khóa biểu – Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Họp Đảng ủy, BGH từ 14 giờ

T.Dũng

 

Chú ý:

–  Đoàn TTSP trường Đại Học Quy Nhơn  làm việc bước sang tuần thứ 6 ( Cả đợt 7 tuần) ;

– GVCN 12 :  

                  +Nộp danh sách đăng ký ôn thi tốt nghệp 6 môn cho Th.Tiến Dũng chậm nhất ngày 30/3/2013 (GVCN tổ chức sinh hoạt lớp đề xuất GV dạy);

                   + Tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ sơ dự thi TN 2013.

                   + Nhắc học sinh :

                           ▪ Nộp hồ sơ đại học, cao đẳng theo lịch của nhà trường;

                           ▪ Nhà trường không thu hồ sơ: nộp không theo đúng lịch, bị tẩy xóa, không sắp xếp theo

đúng quy định trường thi, khối thi, ngành thi và chưa có lệ phí theo quy định;

                           ▪ 8 em đậu vòng thi cấp Huyện (có danh sách kèm theo) tăng cường ôn luyện để có kết quả cao nhất trong  kỳ thi giải toán trên mạng cấp tỉnh (thi tại trường ta vào ngày 4-4-2013);

– Đoàn trường tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn;

– Các tổ chuyên môn nộp hồ sơ kiểm tra tháng 3 về cho hiệu phó phụ trách.

– GV dạy ôn tập điểm danh học sinh và cập nhật đầy đủ số học sinh vắng  vào phần mềm quản lý nhà trường;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng ;

– Tổ chức tốt  hoạt động thao giảng, dự giờ, góp ý;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

–  Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                          ( Đã ký)

                                                       Trần Thanh Minh