Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 29 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 29 HK2 năm học 2013-2014

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ ngày 24/03 đến ngày 30/03/2014. Lớp trực: 11T03, 10T15

Những công việc trọng tâm:

  • Tiếp tục thao giảng và dự giờ theo lịch của tổ chuyên môn;
  • Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ tháng 03/2014.
  • Lao động, vệ sinh sạch đẹp trường lớp.

 

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

ngày 24/03

– Chào cờ, sinh hoạt;

– Dạy học theo TKB (mới);

– Tham gia thi ĐDDH tại Sở giáo dục (từ 24-25/03).

– Dạy học theo TKB (mới);

– Chào cờ, sinh hoạt;

– Họp giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm (tiết 5) tại nhà đa chức năng.

Thứ 3

ngày 25/03

– Dạy học theo TKB;

– BGH, phụ huynh gặp mặt học sinh tham gia thi học sinh giỏi Olympic 30/04 (lúc 8h30) tại văn phòng đoàn trường;

– Hội thảo CNTT tại Sở (đ/c Khanh, đ/c Tiến Dũng tham gia họp).

– Dạy học theo TKB;

– Tổng kết thi ĐDDH tại Sở (đoàn tham gia hội thi).

Thứ 4

ngày 26/03

– Nghỉ dạy và học;

– Đoàn TN tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03.

– Nghỉ dạy và học;

– Đoàn TN tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03.

Thứ 5

ngày 27/03

– Dạy học theo TKB;

– Kiểm tra tập trung theo đề của Sở (tiết 4, môn lịch sử 12).

– Dạy học theo TKB;

– Hội thảo chuyên môn;

– Tập huấn đổi mới công tác thanh tra (Tiết 5; Thành phần: Toàn thể CB, GV, NV nhà trường).

Thứ 6

ngày 28/03

Dạy học theo TKB. Dạy học theo TKB.

Thứ 7

ngày 29/03

Dạy học theo TKB. Dạy học theo TKB.

Chủ nhật

ngày 30/03

Dạy nghề phổ thông. Dạy nghề phổ thông.

Ea Kar, ngày 23 tháng 03 năm 2014

               Hiệu trưởng

 (đã ký)

           Trần Thanh Minh