Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 29 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 29 HK2 năm học 2014-2015

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Từ 16/03/2015 đến 22/03/2015

(Lớp trực: 10A15, 11T3)

1. Kế hoạch chung:

  • Rà soát tiến độ dạy học, tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, dạy bù để kịp tiến độ;
  • Tăng cường quản lý việc dạy và học, quản lý nề nếp tác phong của học sinh;
  • Tham gia thi viết SKKN năm 2015 (các đ/c tham gia viết SKKN nộp về cho tổ trưởng trước ngày 15/03/2015, tổ trưởng chấm và nộp về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng trước ngày 18/03 để tổng hợp và gửi về Sở giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk vào ngày 20/03/2015;
  • Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp thu học phí học kỳ II và các khoản thu chưa hoàn thành, nộp về phòng tài vụ trước 31/03/2015. Giáo viên chủ nhiệm khối 10 thu tiền ôn tập học kỳ II nộp về thủ quỹ nhà trường (học kỳ II tính 14 tuần).
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ, ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2

Ngày 16/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Gặp mặt đoàn học sinh tham gia thi học sinh giỏi khối 12 tại phòng hội đồng sau tiết chào cờ (thành phần BGH, giáo viên bồi dưỡng, Đoàn TN, Hội PHHS, Đoàn học sinh giỏi)

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 3

Ngày 17/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Thanh tra chuyên ngành tại trường   THPT Krông Bông (Đ/c Tiến Dũng, từ 17-18/03/2015)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Đoàn học sinh giỏi đi dự thi học sinh giỏi.

Thứ 4

Ngày 18/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Tham gia thi HS giỏi cấp Tỉnh

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Tổ trưởng chuyên môn nộp SKKN về cho đ/c Tiến Dũng để tập hợp nộp Sở tham gia thi.

Thứ 5

Ngày 19/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 11 toán và hóa học (tiết 4,5)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Nộp SKKN về Sở GD&ĐT Đăk Lăk

 

Thứ 6

Ngày 20/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 12 môn toán (tiết 4)

Hội ý cốt cán nhà trường từ 10h15 tại văn phòng đoàn trường.

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra tập trung khối 10 môn toán (tiết 4)

 

Thứ 7

Ngày 21/03/2015

Nghỉ dạy và học, đoàn trường chuẩn bị tổ chức lễ hội ẩm thực lần thứ 2 năm 2015 Nghỉ dạy và học, đoàn trường khai mạc lễ hội ẩm thực lần thứ 2 năm 2015
Chủ nhật

Ngày 22/03/2015

– Dạy nghề phổ thông theo TKB – Dạy nghề phổ thông theo TKB

Ea Kar, ngày 16 tháng 03 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương