Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 30 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 30 HK II năm học 2012-2013

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Lớp trực tuần : 11T3, 10T3

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

1/4

 

Dạy, học  theo thời khóa biểu mới – Dạy, học  theo thời khóa biểu mới

– Tiết 5 họp liên tịch

T.Dũng

BA

2/4

Dạy, học  theo thời khóa biểu Dạy, học  theo thời khóa biểu

 

Cô Toán

 

3/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– K 12 kiểm tra:  Tiết 3: Vật lý; tiết 4: Hóa học; tiết 5: Lịch sử;

 – K11 tiết 3,4,5 nghỉ

Dạy, học  theo thời khóa biểu 

Cô Dinh

 

NĂM

4/4

Dạy, học  theo thời khóa biểu – Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Tiết 5 tổng kết đoàn TTSP;

 

Cô Toán

 

SÁU

5/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Tiết 5 Họp cơ quan;

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Tiết 3 kiểm tra Toán-ĐSGT

– Tiết 4 kiểm tra Sinh học

– Tiết 5 tổ chức chia tay cô Châu nghỉ hưu theo chế độ

Cô Dinh

 

BẢY

6/4

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu;

– Tiết 5 toàn trường nghỉ dạy và học.

– Tiết 1 toàn trường nghỉ dạy và học;

– Dạy, học  theo thời khóa biểu (bắt đầu từ tiết 2)

T.Dũng

 

Chú ý:    

– GVCN  hoàn tất các khoản thu học kỳ 2;

– GVCN 12 :  

                  + Nộp danh sách đăng ký ôn thi tốt nghệp cho cô Dinh;

                  + Báo cáo kết quả tự kiểm tra hồ sơ dự thi TN 2013 cho cô Dinh;.

–  Nhắc học sinh :

          ▪ 8 em đậu vòng thi cấp Huyện (có danh sách kèm theo) tiếp tục ôn luyện để có kết quả cao nhất trong  kỳ thi giải toán trên mạng cấp tỉnh (thi tại trường ta vào ngày 4-4-2013);

– GV dạy ôn tập điểm danh học sinh và cập nhật đầy đủ số học sinh vắng  vào phần mềm quản lý nhà trường;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng ;

– Tổ chức tốt  hoạt động thao giảng,dự giờ, góp ý;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

–  Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

                                    ( Đã ký)

                                              Trần Thanh Minh