Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 31 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 31 HK II năm học 2012-2013

36
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Lớp trực tuần : 11T4, 10T4

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

8/4

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu mới – Dạy, học  theo thời khóa biểu mới

T.Dũng

BA

9/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu– Dạy, học  theo thời khóa biểu

 

Cô Toán

 

10/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu           
– Dạy, học  theo thời khóa biểu 

Cô Dinh

 

NĂM

11/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– K 11 kiểm tra:  Tiết 3: Hình học; tiết 4: Hóa học; tiết 5: Lịch sử;

– K12 nghỉ tiết 3,4,5 nghỉ

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

Cô Toán

 

SÁU

12/4

– Dạy, học  theo thời khóa biểu – Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Tiết 4,5 Hội thao chuyên môn (Tổ Sinh- KTNN, Tổ Anh văn)

Cô Dinh

 

BẢY

13/4

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Giao lưu với đoàn khuyết tật Tỉnh DakLak (tiết 1)

– Dạy, học  theo thời khóa biểu

– Giao lưu với đoàn khuyết tật Tỉnh DakLak (tiết 1)

T.Dũng

 

Chú ý:     

– Các đ/c tổ trưởng thống kê và đề xuất danh sách :coi thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp,  xin nghỉ coi thi TNTHPT năm 2013  (theo mẫu nhận tại phòng văn thư) và nộp về cho đ/c Tiến Dũng trước thứ  6 ngày 12/04/2013;

– Các tổ chuyên môn họp rà soát chuyên môn , tổ chức dạy bù (nếu thiếu) để kịp tiến độ chương trình chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II, tuyệt đối không được cắt xén chương trình. Chuẩn bị nội dung ôn tập học kỳ II công khai để học sinh và giáo viên ôn tập sát với chương trình;

– Tiếp tục rà soát hồ sơ thi tốt nghiệp lớp 12 năm 2013, bổ sung và hoàn thiện để chuẩn bị cho đợt kiểm tra hồ sơ trong toàn trường;

– Hoàn thành thu nhận hồ sơ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013, tiến hành nhập dữ liệu để nộp Sở;

– Hoàn  tất các khoản thu học kỳ 2;

– Cô Toán rà soát đễ bố trí tổng tiết dạy cho GV/lớp/môn  cả  năm  90 tiết;

– GV dạy ôn tập điểm danh học sinh và cập nhật đầy đủ số học sinh vắng  vào phần mềm quản lý nhà trường;  – Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng;

– Tổ chức tốt  hoạt động thao giảng,dự giờ, góp ý;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

– Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

– Cô Dinh, Đoàn trường triển khai công tác giao lưu với Đoàn Khuyết tật .

 HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

                                 Trần Thanh Minh