Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 31 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 31 HK2 năm học 2014-2015

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Từ 30/03/2015 đến 05/04/2015

(Lớp trực: 10A2, 11T5)

1. Kế hoạch chung:

  • Rà soát tiến độ dạy học, tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, dạy bù để kịp tiến độ;
  • Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung chương trình chuẩn bị kiểm tra HKII, phân công giáo viên ra đề kiểm tra;
  • Tăng cường quản lý việc dạy và học, quản lý nề nếp tác phong của học sinh;
  • Các tổ chuyên môn chuẩn bị các loại hồ sơ theo quy định (gồm có hồ sơ tổ và hồ sơ cá nhân để chuẩn bị cho đợt kiểm tra của BGH vào các ngày 06, 07/4/2015) theo tinh thần cuộc họp ngày 20/03/2015. Chuẩn bị các nội dung liên quan để đón đoàn thanh tra Sở vào đầu tháng 04/2015 (các tổ trưởng cần phổ biến những nội dung liên quan về hồ sơ cá nhân);
  • Giáo viên chủ nhiệm các khối lớp thu học phí học kỳ II và các khoản thu chưa hoàn thành, nộp về phòng tài vụ trước 31/03/2015. Giáo viên chủ nhiệm khối 10 thu tiền ôn tập học kỳ II nộp về thủ quỹ nhà trường (học kỳ II tính 14 tuần).
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Thứ 2

Ngày 30/3/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Tập huấn thi tốt nghiệp THPT năm 2015 (đ/c Tiến Dũng, đ/c Khanh)

– Tập huấn công tác pháp chế (đ/c Chương và đ/c Thúy)

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 3

Ngày 31/03/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Tập huấn đổi mới giáo dục tại Đà Nẵng (từ 01/4-02/4 – đ/c Thanh Dũng)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ 4

Ngày 01/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ 5

Ngày 02/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Thứ 6

Ngày 03/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra lớp 12 môn vật lí và hóa học (tiết 4,5)

 

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra toán ĐS 10 và Tiếng Anh 10 (tiết 4,5)

Thứ 7

Ngày 04/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Kiểm tra 11 môn toán (tiết 5)

– Dạy và học theo thời khóa biểu

 

Chủ nhật

Ngày 05/4/2015

– Dạy nghề phổ thông theo TKB – Dạy nghề phổ thông theo TKB

 

Ea Kar, ngày 23 tháng 03 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương