Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2011-2012

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 02/04/2012 đến ngày 08/04 năm 2012

Lớp trực : Sáng 12T5; Chiều 10T9

1. Kế hoạch chung

– Các tổ chuyên môn thao giảng dự giờ theo kế hoạch; BGH dự giờ đột xuất một số GV ;

– Các lớp lao động theo lịch;

– Kiểm tra công tác dạy thêm và học thêm trong và ngoài nhà trường.

* Lịch kiểm tra

– Môn vật lý : Khối 12TN

– Môn toán : Khối 12

Lưu ý : Giáo viên nhận phiếu điểm tại phòng văn thư và nộp kết quả về cho đồng chí Huyền, đề nghị các tổ thực hiện việc chấm trả bài theo đúng thời gian qui định.

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

02/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB  (mới)

– Họp GVCN khối 12 (từ 8h00)

– Dạy học bình thường theo TKB (mới) Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

03/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Dinh

04/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Toán
Năm

05/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB

Họp toàn thể cơ quan từ 15h45’ (tại nhà đa chức năng, toàn trưởng nghỉ dạy và học tiết 4,5)

Đ/c: Toán
Sáu

06/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Thi học sinh giỏi toán trên mạng

– Dạy và học theo TKB Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

07/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực sáng sơ kết tuần

– Dạy học bình thường theo TKB

– Lớp trực chiều sơ kết tuần

Đ/c: Dinh
Chủ nhật

08/04/2012

K.Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng