Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 32 HK II năm học 2012-2013

54
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Lớp trực tuần : 11T5, 10T5

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

15/4

 

Dạy, học theo thời khóa biểu mới Dạy, học theo thời khóa biểu mới

T.Dũng

BA

16/4

Dạy, học theo thời khóa biểuDạy, học theo thời khóa biểu

 

Cô Toán

 

17/4

Dạy, học theo thời khóa biểuDạy, học theo thời khóa biểu

Cô Di nh

 

NĂM

18/4

– Tiết 1,2,3 dạy, học theo thời khóa biểu

 

– K11 kiểm tra: Tiết 4 môn vật lý, tiết 5 môn Anh văn

 

– K12 nghỉ tiết 4, 5

Dạy, học theo thời khóa biểu

Cô Toán

 

SÁU

19/4

Nghỉ dạy, học (Giỗ tổ Hùng Vương)Nghỉ dạy, học (Giỗ tổ Hùng Vương)

Cô Dinh

 

BẢY

20/4

 

– Tiết 1, 2 dạy, học theo thời khóa biểu

 

K 12 kiểm tra:Tiết 3 môn Toán(ĐSGT); tiết 4 môn Vật lý; tiết 5 môn Tiếng Anh;

 

– K11 nghỉ tiết 3,4,5

– Tiết 1,2 dạy, học theo thời khóa biểu

 

Kiểm tra: Tiết 3 môn Vật lý, tiết 4 môn Hóa ; tiết 5 môn Tiếng Anh;

 

T.Dũng

Chú ý:

– Hoàn tất ( trong ngày 15/04/2013 ) đề xuất danh sách: coi thi tốt nghiệp, chấm thi tốt nghiệp, Hồ sơ xin nghỉ coi thi TNTHPT năm 2013 ;

– Tổ chức dạy bù (nếu thiếu) để kịp tiến độ chương trình chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II (Khối 12 thi ở tuần 33, khối 10, 11 thi ở tuần 35), tuyệt đối không được cắt xén chương trình. Các tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung ôn tập học kỳ II công khai để học sinh và giáo viên ôn tập sát với chương trình (Xem Lịch kiểm tra học kỳ);

– Tổ chức dạy ôn tập theo kế hoạch (đủ 90 tiết/môn/năm học);

– Các giáo viên bộ môn rà soát cơ số điểm (tham khảo thông tư 58 của Bộ) để đảm bảo cơ số điểm thường xuyên (miệng và 15 phút) đúng qui định;

– Giáo viên chủ nhiệm ghi đúng và ghi đầy các thông tin của học sinh ở sổ ghi tên ghi điểm và học bạ;

– Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp lớp 12 năm 2013;

– Nộp hồ sơ thi đại học cao đẳng năm 2013 và danh sách đề xuất cử giáo viên làm nhiệm vụ, không làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 cho Sở.

– Cô Toán chỉ đạo kế toán, thủ quỹ , GVCN rà soát, hoàn tất các khoản thu học kỳ 2;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng, cập nhật đầy đủ theo quy định vào phần mềm quản lý nhà trường;

– Tổ chức tốt hoạt động thao giảng, dự giờ, góp ý;

– Tổ chức tốt hoạt động tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

– Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

 

 HIỆU TRƯỞNG

 ( Đã ký)

 Trần Thanh Minh