Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 33, 34 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 33, 34 HK II năm học 2012-2013

87
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33   Lớp trực tuần : 11T6, 10T6

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34   Lớp trực tuần : 11T7, 10T7

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

22/4

 

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Các môn K 12 không kiểm tra tập trung, GV chủ động cho kiểm tra học kỳ II .

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm đúng tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

T.Dũng

BA

23/4

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Các môn K 12 không kiểm tra tập trung, GV chủ động cho kiểm tra học kỳ II .

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

 

Cô Toán

 

24/4

 

– Khối 12 kiểm tra học kỳ II (Đề Sở)

– Khối 11 nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

Cô Dinh

 

NĂM

25/4

– Khối 12 kiểm tra học kỳ II (Đề Sở)

– Khối 11 nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

Cô Toán

 

SÁU

26/4

– Khối 12 kiểm tra học kỳ II (Đề Sở)

– Khối 11 nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

Cô Dinh

 

BẢY

27/4

 

– Khối 12 kiểm tra học kỳ II  Môn vật lý, lịch sử

– Khối 11 nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

 

T.Dũng

HAI

29/4

 

Nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)Nghỉ dạy và học (Tự học ở nhà)

T.Dũng

BA

30/4

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Cô Toán

 

1/5

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Cô Dinh

 

NĂM

2/5

– Dạy học theo thời khóa biểu ;

– GVCN khối 12 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn cho kiểm tra bù  điểm miệng, 15’, 45’, 90’, học kỳ II nếu còn thiếu

(Thực hiện theo thông tư 58 );

– Các môn K 11 không kiểm tra tập trung, GV chủ động cho kiểm tra học kỳ II.

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù(Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Các môn K 10 không kiểm tra tập trung, GV chủ động cho kiểm tra học kỳ II .

GV bộ môn khối 12 hoàn thành điểm học kỳ II (nộp bài và phiếu chấm về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng)

Cô Toán

 

SÁU

3/5

 – Dạy học theo thời khóa biểu ;

– GVCN khối 12 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn cho kiểm tra bù  điểm miệng, 15’, 45’, 90’, học kỳ II nếu còn thiếu

(Thực hiện theo thông tư 58 );

– Các môn K 11 không kiểm tra tập trung, GV chủ động cho kiểm tra học kỳ II.

Học sinh xem điểm trên mạng, chấm phúc khảo cho học sinh K12 (nếu có);

–  Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù(Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

GV bộ môn khối 12 hoàn thành điểm trong phần mềm, bắt đầu vào điểm sổ lớn và học bạ.

Cô Dinh

 

BẢY

4/5

 

– Dạy học theo thời khóa biểu ;

– GVCN khối 12 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn cho kiểm tra bù  điểm miệng, 15’, 45’, 90’, học kỳ II nếu còn thiếu

(Thực hiện theo thông tư 58 ).

 

– Dạy, học  theo thời khóa biểu ;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù(Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– GV bộ môn khối 12 hoàn thành điểm trong sổ lớn và học bạ.

T.Dũng

Lịch kiểm tra chung lớp 12 THPT ( Đề Sở)

Ngày kiểm traBuổiMônHình thức đề kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGìơ bắt đầu làm bài
24/04/2013SángNgữ VănTự luận90phút7g257g30
Hóa họcTrắc nghiệm45phút9g409g50
25/04/2013SángToánTự luận90phút7g257g30
Tiếng AnhTrắc nghiệm45phút9g409g50
26/04/2013SángĐịa líTự luận45phút7g257g30
Sinh họcTrắc nghiệm45phút9g009g10

Chú ý:  

– Khối 11,10 kiểm tra học kỳ tập trung  8 môn  trong tuần 35(Toán,Lý, hóa, sinh, văn, sử , địa, anh văn)

– Các tổ chuyên môn chuẩn bị nội dung ôn tập học kỳ II,  công khai để học sinh và giáo viên ôn tập sát với chương trình ;

-Tiếp tục dạy ôn tập theo kế hoạch với các môn chưa đủ 90 tiết/môn/năm học;

– Tiếp tục bổ sung và hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp lớp 12 năm 2013;

– GVCN   hoàn  tất các khoản thu  (Cô Toán chỉ đạo, kiểm tra) ;

– Thực hiện nghiêm túc việc dạy và học, việc lên lịch báo giảng, cập nhật đầy đủ theo quy định vào phần mềm quản lý nhà trường;

– Tổ chức tốt hoạt động  tập TT giữa giờ và mở nhạc đầu buổi và cuối buổi;

–  Lao động theo kế hoạch;

– Các tổ chức, đoàn thể chủ động bố trí kế hoạch sinh hoạt, hội họp theo quy định;

– Thực hiện tốt  quy định về dạy thêm học thêm(Thông tư số 17 của BGD&ĐT và quyết định số 08 của UBND Tỉnh Daklak ).

 HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Trần Thanh Minh