Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 33 HK2 năm học 2014-2015

Lịch công tác tuần 33 HK2 năm học 2014-2015

41
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Từ 13/04/2015 đến 19/04/2015

(Lớp trực: 10A4, 11T7)

1. Kế hoạch chung:

  • Rà soát tiến độ dạy học, tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12, dạy bù để kịp tiến độ;
  • Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung chương trình chuẩn bị kiểm tra HKII, phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ II (nộp cho đ/c Tiến Dũng trước 22/4/2015);
  • GV bộ môn rà soát lại điểm số (theo bảng thống kê) để bổ sung điểm thành phần đúng quy định;
  • GVCN khối 12 tự kiểm tra rà soát lại các loại hồ sơ của học sinh để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2015;
  • Tiến hành thu hồ sơ kỳ thi quốc gia THPT năm 2015 (theo lịch);
  • Giáo viên chủ nhiệm khối 10 thu tiền ôn tập học kỳ II nộp về thủ quỹ nhà trường (học kỳ II tính 14 tuần);
  • Lao động theo kế hoạch.

2. Kế hoạch cụ thể:

Thứ, ngày BUỎI SÁNG BUỔI CHIỀU
Thứ 2

Ngày 13/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 3

Ngày 14/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Nghỉ dạy và học tiết 5

– họp đảng bộ (toàn thể đảng viên) tại phòng hội đồng từ 10h15

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 4

Ngày 15/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu

– Bắt đầu thu hồ sơ của thí sinh tự do

– Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 5

Ngày 16/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 6

Ngày 17/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Thứ 7

Ngày 18/4/2015

– Dạy và học theo thời khóa biểu – Dạy và học theo thời khóa biểu
Chủ nhật

Ngày 19/4/2015

– Thi học sinh giỏi cấp trường (từ 6h30 đến 11h) – Chấm thi học sinh giỏi (từ 14h00 đến 17h00)

Ea Kar, ngày 13 tháng 4 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Văn Chương