Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 35, dự kiến lịch tuần 36, 37 HK...

Lịch công tác tuần 35, dự kiến lịch tuần 36, 37 HK II năm học 2012-2013

62
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ 06 đến 11/5- Lớp trực tuần: 11T8, 10T8

 Dự kiến lịch tuần 36 Từ 13 đến 18/5 – Lớp trực tuần: 11T9, 10T9

 Dự kiến lịch tuần 37 Từ 20 đến 25/5- Lớp trực tuần: 11T10, 10T10

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

06/5

 

– Dạy, học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– GV chủ nhiệm khối 12 hoàn thành trong phần mềm, sổ lớn và học bạ;

– Dạy, học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm đúng tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Kiểm tra hồ sơ thi tốt nghiệp, kiểm tra chéo các loại hồ sơ k12 (Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng; Thư ký: Nguyễn Đức Khanh; Thành viên GVCN K 12)

T.Dũng

BA

07/5

– Dạy, học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu;

– Họp liên tịch từ tiết 4 (Tiết 4,5 nghỉ dạy và học)

– Dạy, học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu;

– Họp các tổ chuyên môn từ tiết 4 (Tiết 4,5 nghỉ dạy và học)

 

Cô Toán

 

08/5

– Khối 11 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

– Khối 12 ôn tập ở nhà.

– Khối 10 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

Cô Dinh

 

NĂM

09/5

– Khối 11 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

– Khối 12 ôn tập ở nhà.

– Khối 10 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

Cô Toán

 

SÁU

10/5

– Khối 11 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

– Khối 12 ôn tập ở nhà.

– Khối 10 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

Cô Dinh

 

BẢY

11/5

– Khối 11 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

– Khối 12 ôn tập ở nhà.

– Khối 10 kiểm tra học kỳ II theo lịch;

T.Dũng

HAI

13/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GVCN khối 11 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GVCN khối 11 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

T.Dũng

BA

14/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù dạy bù các tiết còn thiếu.

 

Cô Toán

 

15/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù dạy bù các tiết còn thiếu,

Cô Dinh

 

NĂM

16/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Hạn chót GV bộ môn khối 10,11 hoàn thành điểm học kỳ II (nộp bài và phiếu chấm về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng).

– Dạy học theo thời khóa biểu;

Học sinh xem điểm trên mạng, chấm phúc khảo cho học sinh K10,11 (nếu có);

Cô Toán

 

SÁU

17/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

GV bộ môn khối 10,11 hoàn thành điểm trong phần mềm, bắt đầu vào điểm sổ lớn và học bạ.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

Cô Dinh

 

BẢY

18/5

Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn và GV chủ nhiệm k10,11 hoàn thành việc nhập điểm, hạnh kiểm ở phần mềm, sổ lớn và học bạ.

– GVCN tổng hợp số học sinh rèn luyện hè, đăng ký môn thi lại (nộp cho đ/c Tiến Dũng);

– GVCN cả 3 khối nộp sổ đầu bài về văn thư.

– Kiểm tra, kiểm tra chéo các loại hồ sơ k10,11 (Trưởng ban: Phạm Thị Dinh P. Hiệu trưởng; Thư ký: Nguyễn Thanh Du; Thành viên GVCN K 12)

T.Dũng

HAI

20/5

– Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình)

– Lao động theo kế hoạch

– Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình)

– Lao động theo kế hoạch

T.Dũng

BA

21/5

– Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình);

– Lao động theo kế hoạch

Họp tổ chuyên môn

T.Dũng

22/5

Họp hội đồng thi đua Họp cơ quan

Cô Dinh

 

NĂM

23/5

Họp CMHS k11,12 Họp CMHS k10

Cô Toán

 

SÁU

24/5

Tổng kết năm học Lao động theo kế hoạch

Cô Dinh

 

BẢY

25/5

Lao động theo kế hoạch Lao động theo kế hoạch

T.Dũng

Từ 26/5: Lao động theo kế hoạch, chuẩn bị cho thi TN THPT

        HIỆU TRƯỞNG  

 

 (Đã ký)

     Trần Thanh Minh