Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 35 HK II năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 35 HK II năm học 2011-2012

28
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 HK II NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 29/04 năm 2012

Lớp trực : Sáng 12T8; Chiều 10T12

1. Kế hoạch chung

– Các tổ chuyên môn thao giảng dự giờ theo kế hoạch; BGH dự giờ đột xuất một số GV;

– Các lớp lao động theo lịch;

– Kiểm tra công tác dạy thêm và học thêm trong và ngoài nhà trường;

– Kiểm tra tiến độ nhập điểm của các giáo viên ;

– Kiểm tra học kỳ II lớp 12 .

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

23/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB; Đ/c:

Tiến Dũng

Ba

24/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Dinh

25/04/2012

– Dạy học bình thường theo TKB – Dạy học bình thường theo TKB Đ/c: Toán
Năm

26/04/2012

– Kiểm tra HK II khối 12 (Ngữ văn, hóa học)

– Khối 10, 11 nghỉ ở nhà ôn tập

– Kiểm tra HK II khối 12 (Địa lý, lịch sử)

– Khối 10, 11 nghỉ ở nhà ôn tập

Đ/c: Toán
Sáu

27/04/2012

– Kiểm tra HK II khối 12 (Toán, tiếng Anh, vật lý)

– Khối 10, 11 nghỉ ở nhà ôn tập

– Kiểm tra HK II khối 12 (Sinh học, tiếng Anh, vật lý)

– Khối 10, 11 nghỉ ở nhà ôn tập

Đ/c:

Tiến Dũng

Bảy

28/04/2012

Toàn trường nghỉ dạy và học, giáo viên ở nhà chấm bài Toàn trường nghỉ dạy và học, giáo viên ở nhà chấm bài Đ/c: Dinh
Chủ nhật

29/04/2012

K.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng