Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 35 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 35 HK2 năm học 2013-2014

20
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Từ ngày 05/05 đến ngày 11/05/2014. Lớp trực: 11T09, 10T06

Những công việc trọng tâm:

  • GV thực hiện nghiêm túc nề nếp dạy học trước và sau khi thi học kỳ;          
  • GV chủ động bố trí dạy bù, kiểm tra bố sung;
  • GVCN đôn đốc học sinh hoàn thành các khoản thu nộp theo quy định (Xem danh sách những học sinh chưa nộp ở  phòng KT-TQ);
  • Tiếp tục lao động sạch , đẹp trường lớp.    

 

THỨ/NGÀY

 

SÁNG

 

CHIỀU

 

HAI – 05/5

 

–  Chào cờ, sinh hoạt

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Dạy học theo thời khóa biểu

–  Chào cờ, sinh hoạt

 

BA – 06/5 –  Dạy học theo thời khóa biểu

 

–  Dạy học theo thời khóa biểu

Kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp khối 12 từ 13 giờ 30’ (GVCN12, BGH, TKHĐ)

– Gặp gỡ chia tay cô Toán từ  17 giờ tại phòng Hội đồng

TƯ – 07/5 Kiểm tra khối 11

K12, k10 tự ôn tập ở nhà

Kiểm tra khối 10

K12, k11 tự ôn tập ở nhà

NĂM – 08/5 Kiểm tra khối 11

K12, k10 tự ôn tập ở nhà

Kiểm tra khối 10

K12, k11 tự ôn tập ở nhà

SÁU  09/5 Kiểm tra khối 11

K10 tự ôn tập ở nhà

HS K12 đến trường kiểm tra dữ liệu thi tốt nghiệp trước khi nộp dữ liệu về Sở GD&ĐT

Kiểm tra khối 10

K12, k11 tự ôn tập ở nhà

BẢY – 10/5 Kiểm tra khối 11

K12, k10 tự ôn tập ở nhà

Kiểm tra khối 10

K12, k11 tự ôn tập ở nhà

CN – 11/5

Dạy nghề PT

Dạy nghề PT

Chú ý:        

  • Lãnh đạo nhà trường kiểm tra và thông báo giáo viên bỏ tiết dạy ở đầu tuần 36;
  • GVCN, đoàn trường quản lý chặt chẽ học sinh đặc biệt  về chấp hành thời gian học tập là cơ sở quan trọng trong việc xếp loại hạnh kiểm của học sinh!
  • GV nộp sổ đầu bài dạy ôn tập về cô Dinh hoặc văn thư nhà trường trong ngày 05-5-2014.

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                  

(đã ký)

 

                                                                                                                         

                                                                                                                              Trần Thanh Minh