Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 36, 37 HK II năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 36, 37 HK II năm học 2012-2013

31
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36  Từ 13 đến 18/5 – Lớp trực tuần : 11T9, 10T9

TUẦN  37  Từ 20 đến 25/5- Lớp trực tuần : 11T10, 10T10

THỨ /NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TRỰC BGH

HAI

13/5

 

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GVCN khối 11 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GVCN khối 11 và tập thể lớp xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp – Quy trình làm như học kỳ 1 (GVCN xin ý kiến của GV bộ môn, Đoàn trường và BGH về xếp loại hạnh kiểm học sinh);

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù (Số con điểm thực hiện theo thông tư 58), dạy bù các tiết còn thiếu của học sinh (phải bảo đảm tiến độ chương trình, không được cắt xén chương trình);

T.Dũng

BA

14/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù dạy bù các tiết còn thiếu.

 

Cô Toán

 

15/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù, dạy bù các tiết còn thiếu.

– Hạn chót GV bộ môn khối 10,11 hoàn thành điểm học kỳ II (nộp bài và phiếu chấm về cho đ/c Nguyễn Tiến Dũng).

– Kiểm tra hồ sơ dự thi khối 12(Trưởng ban đ/c Nguyễn Tiến Dũng, Thư ký Nguyễn Thanh Du; Thành viên  GVCN K 12);

Tập huấn thi TN theo DS của Sở.

 

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn chủ động kiểm tra bù dạy bù các tiết còn thiếu,

– Học sinh xem điểm trên mạng, chấm phúc khảo cho học sinh K10,11 (nếu có).

Cô Dinh

 

NĂM

16/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

GV bộ môn khối 10,11 hoàn thành điểm trong phần mềm, bắt đầu vào điểm sổ lớn và học bạ;

Tập huấn TTrthi TN theo DS của Sở.

– Trường Trần Quốc Toản kiểm tra  hồ sơ thi TN.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

Cô Toán

 

SÁU

17/5

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Kiểm tra  hồ sơ thi TN trường Nguyễn Thái Bình.

– Dạy học theo thời khóa biểu; 

Cô Dinh

 

BẢY

18/5

 

Dạy học theo thời khóa biểu;

– GV bộ môn và GV chủ nhiệm k10,11 hoàn thành việc nhập điểm, hạnh kiểm ở phần mềm, sổ lớn và học bạ.

– GVCN tổng hợp số học sinh rèn luyện hè, đăng ký môn thi lại (nộp cho đ/c Tiến Dũng);

– GVCN cả 3 khối nộp sổ đầu bài về văn thư.

– Kiểm tra, kiểm tra chéo các loại hồ sơ k10,11 (Trưởng ban: Phạm Thị  Dinh P.Hiệu trưởng; Thư ký : Nguyễn Thanh Du; thành viên: GVCN k10,11);

– Họp thường trực BĐDCMHS trường.

T.Dũng

 

CN
19/5

 

Họp CMHS khối 12.  

 

HAI

20/5

 

-Tập huấn thi tốt nghiệp cho học sinh khối 12 (Cô Toán);

-Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình);

-Lao động theo kế hoạch;

– Họp liên tịch từ 9 giờ.

-Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình);

-Lao động theo kế hoạch.

T.Dũng

BA

21/5

-Dạy và học theo thời khóa biểu (Nếu chưa hoàn thành chương trình);

-Lao động theo kế hoạch.

– Họp tổ chuyên môn;

– Lao động theo kế hoạch.

T.Dũng

22/5

-Họp hội đồng thi đua;

-Lao động theo kế hoạch.

Họp CMHS k10.

Cô Dinh

 

NĂM

23/5

Họp CMHS k11. -Họp cơ quan;

-Tập huấn thi TN cho CBGV (Cô Toán);

-Lao động theo kế hoạch.

Cô Toán

 

SÁU

24/5

Tổng kết năm học;Lễ tri ân trưởng thành HS K12. Lao động theo kế hoạch.

Cô Dinh

 

BẢY

25/5

 

Lao động theo kế hoạch Lao động theo kế hoạch.

T.Dũng

 

–  Từ 26/5: Tiếp tục lao động  theo kế hoạch, chuẩn bị cho thi TN THPT;

–  Chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra chéo thi tốt nghiệp (Trưởng ban: Cô Toán- P. Hiệu trưởng, thành viên: Thầy Du, Thầy Khanh);

–  GVCN kết hợp với ban đại diện CMHS lớp chuẩn bị nội dung, tổ chức  họp CMHS  theo kế hoạch.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        (Đã ký)

                                                                     Trần Thanh Minh