Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 7 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 7 HK I năm học 2012-2013

62
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2012. Lớp trực: 11T7, 10T7

Những công việc trọng tâm:

– Dạy và học theo thời khóa biểu; Lao động theo kế hoạch;

– Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội tuyển tham gia kỳ thi lập đội tuyển học sinh giỏi  Quốc Gia;

– GVCN quản lý chặt chẽ học sinh (học chính khóa cũng như học thêm) theo điều lệ THPT, nội quy, quy chế của trường, lớp, cùa tổ chức đoàn;

– GV dạy thêm tại trường quản lý chặt chẽ học sinh theo danh sách lớp, cử học sinh lớp mình dạy ghi chép sổ đầu bài và bố trí chỗ ngồi học sinh theo sơ đồ lớp (GV bộ môn nhận sổ đầu bài tại văn thư giao cho học sinh và gửi về hiệu trưởng sơ đồ chỗ ngồi và họ tên học sinh ghi chép sổ đầu bài);

– GVCN chịu trách nhiệm thông báo lịch họp CMHS trường vào sáng chủ nhật (Thành phần  trưởng và phó ban đại diện CMHS lớp);

– Ban giám hiệu cập nhật thông tin quản lý vào sổ trực;

– Họp theo kế hoạch.

THỨ /NGÀYSÁNGCHIỀUTRỰC BGH
HAI

1/10

– Chào cờ, HĐNGLL, SHL;

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– HT  đi công tác.

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Chào cờ, HĐNGLL, SHL;

.– HT  đi công tác.

Th.Dũng
BA

2/10

Dạy học theo thời khóa biểuDạy học theo thời khóa biểuTh.Dũng

3/10

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Họp cụm thanh tra từ 8 giờ tại THPT Trần Nhân Tông (Thành phần : Hiệu trưởng, cộng tác viên thanh tra, cụm trưởng cụm tổ bộ môn).

Dạy học theo thời khóa biểuCô Dinh
NĂM

4/10

– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Họp Đảng ủy, Họp BGH từ 9giờ 30’ tại phòng hiệu trưởng.

Dạy học theo thời khóa biểuTh.Dũng
SÁU

5/10

Dạy học theo thời khóa biểu– Dạy học theo thời khóa biểu;

– Họp liên tịch từ 16 giờ 30phút tại phòng đoàn.

Cô Dinh
BẢY

6/10

Dạy học theo thời khóa biểuDạy học theo thời khóa biểuCô Toán
CN

7/10

Họp hiệu trưởng với trưởng, phó ban đại diện CMHS các lóp từ 7 giờ 30 phút tại phòng hội đồng; Đại biểu mời: Các phó hiệu trưởng, bí thư đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm các lớp

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh