Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch công tác tuần 9 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 9 HK I năm học 2011-2012

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 HK I NĂM HỌC 2011-2012

Từ ngày 17/10 đến ngày 23/10 năm 2011

Lớp trực : Sáng 12C1; Chiều 10T3

1. Kế hoạch chung

– Thời khóa biểu có sự thay đổi và áp dụng từ thứ 2 ngày 17/10/2011

– Các khối lớp kiểm tra theo lịch:

+ Môn vật lý: Khối 10TN

+ Môn ngữ văn: Khối 11

+ Môn địa lý: Khối 10

+ Môn công nghệ: Khối 11

– Các lớp lao động theo lịch (xem lịch lao động)

2. Kế hoạch cụ thể

Thứ ngày Sáng Chiều Trực BGH
Hai

17/10/2011

1/ Chào cờ,

2/ HĐNGLL – nghe báo cáo về công tác ATGT, tệ nạn XH (công an huyện)

3/ Dạy và học theo TKB (mới)

4/ Từ tiết 5 HS và GV giao lưu văn nghệ với trẻ khuyết tật tỉnh ĐăkLăk (tiết 5 – toàn trường nghỉ dạy và học)

1/ Dạy học theo TKB (mới)

2/ SH lớp (từ tiết 3)

3/ Họp liên tịch mở rộng bắt đầu từ tiết 3 (Chi ủy, BGH, tổ trưởng chuyên môn, BCHCĐ, tổ trưởng CĐ, Đoàn TN). Nghỉ dạy và học từ tiết 4

Đ/c: Tiến Dũng
Ba

18/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Họp chi ủy ( sau tiết 5)

Đ/c: Dinh

19/10/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tập huẩn CNTT tại BMT (đ/c Khanh, đ/c Huyền từ 19-21/10)

1/ Dạy học theo TKB

2/ Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập HLHPNVN 20/10 sau tiết 5

Đ/c: Toán
Năm

20/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Họp chi bộ (sau tiết 5)

Đ/c: Toán
Sáu

21/10/2011

1/ Dạy học theo TKB 1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực chiều tổng kết tuần

Đ/c: Tiến Dũng
Bảy

22/10/2011

1/ Dạy học theo TKB

2/ Lớp trực sáng tổng kết tuần

Hội nghị CBCC, VC đầu năm học ( từ 14h00’, toàn trường nghỉ dạy và học) Đ/c: Dinh
Chủ nhật

23/10/2011

Nhắc nhở

1/ Hiện một số tổ chuyên môn chưa nộp kế hoạch tổ tháng 9, 10 và kết quả kiểm tra hồ sơ giáo án tháng 9, đề nghị nộp gấp trước ngày 19/10/2011 để nhà trường lưu hồ sơ và nộp báo cáo lên cấp trên.

2/ Các đồng chí GV (nhắc lần 1) dạy các lớp sau đã đến hạn nộp phiếu điểm nhưng chưa nộp về cho nhà trường gồm:

+ Môn toán 10T11, 10T12 (kiểm tra tuần 6)

+ Môn toán 12T6 (kiểm tra tuần 4).

3/ Một số GVCN chưa nộp kết quả xếp loại hạnh kiểm tháng 9 về cho nhà trường, đề nghị nộp gấp về cho đồng chí Tiến Dũng trước ngày 19/10.

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG