Trang chủ Nổi bật Lịch, DSHS, DSGV coi – chấm kiểm tra chất lượng đầu vào...

Lịch, DSHS, DSGV coi – chấm kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023

5067

Lịch kiểm tra

Danh sách thí sinh

DS Giám thị

DS Giám khảo

Sơ đồ phòng