Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2010-2011

Lịch nhập điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2010-2011

33

LỊCH NHẬP ĐIỂM THÀNH PHẦN HỌC KỲ II VÀO MÁY TÍNH
(Điểm miệng, điểm 15′,…)

TT Tổ Ngày nhập Ghi chú
1 Tổ TD+QP Thứ 2 ngày 18/04/2011
2 Tổ lịch sử +GDCD Thứ 3 ngày 19/04/2011
3 Tổ Địa lí Thứ 4 ngày 20/04/2011
4 Tổ sinh KTNN Thứ 5 ngày 21/04/2011
5 Tổ ngữ văn Thứ 6 ngày 22/04/2011
6 Tổ vật lí KTCN Thứ 7 ngày 23/04/2011
7 Tổ toán +tin Thứ 2 ngày 25/04/2011
8 Tổ hóa học Thứ 3 ngày 26/04/2011
9 Tổ ngoại ngữ Thứ 4 ngày 27/04/2011

Lưu ý

1/ Các đồng chí nhập điểm tại phòng máy (phòng thiết bị) gặp đ/c Huyền hoặc đ/c Khanh
2/ Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian để nhập điểm vào máy đúng thời gian qui định
3/ Các đ/c có thể nộp sổ điểm cá nhân trực tiếp cho hai đồng chí nhập điểm để hai đ/c nhập điểm
4/ Mọi sự chậm trễ của cá nhân làm ảnh hưởng tiến độ chung của nhà trường cá nhân chịu trách nhiệm