Trang chủ Tin nhà trường Lịch thi, danh sách coi thi và chấm thi nghề phổ thông...

Lịch thi, danh sách coi thi và chấm thi nghề phổ thông năm 2013

57
HỘI ĐỒNG THI NGHỀ PHỔ THÔNG

TRUNG TÂM GDTX EA KAR

______________

Số 45/2013/CV-NPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Ea Kar, ngày 19 tháng 9 năm 2013

KÍNH GỬI:         TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

Thực hiện quyết định số 871/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/09/2013 quyết định thành lập hội đồng thi nghề phổ thông khóa thi ngày 29/09/2013 cho học sinh đã học nghề phổ thông tại Trung tâm GDTX Eakar.
Hội đồng thi nghề phổ thông Trung tâm GDTX Eakar phân công giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự  làm nhiệm vụ coi thi và chấm thi như sau:

1. Thời gian:

– 13h30′ ngày 28/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để họp hội đồng thi.
– 6h30′ ngày 29/09/2013 giám thị có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự nhiệm vụ coi thi, học sinh dự thi có mặt tại điểm thi trường THPT Ngô Gia Tự để thi môn lý thuyết làm vườn.
–  Bắt đầu từ 13h30′ ngày 29 tháng 09 năm 2013, tổ chức thi môn thực hành làm vườn.

2. Danh sách lãnh đạo và giáo viên coi thi tại trường THPT Ngô Gia Tự

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Phụ trách

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Toán THPT Ngô Gia Tự P.Hiệu trưởng Phó CTHĐ

2

Nguyễn Đức Khanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Thư ký

3

Hoàng Thị Thu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

4

Đào Công Vinh THPT Ngô Gia Tự TT. CM

Giám thị

5

Trình Thị Ngọc Thảo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

6

Mai Thanh Thắng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

7

Hồ Thị Hiệp THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị

8

Bùi Thị  Liên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

9

Trương Thị Mỹ Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

10

Nguyễn Thị Thúy THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

11

Nguyễn Thị Duyên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

12

Huỳnh Võ Thị Anh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

13

Trịnh Văn Đường THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

14

Phạm Vinh Tạo THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

15

Nguyễn Thị Lối THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

16

Lê Quyết Thắng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

17

Lương Xuân Thiện THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

18

Trần Ngọc Dũng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

19

Nguyễn Thanh Phong THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

20

Hoàng Văn Sâm THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

21

Nguyễn Khoa Pháp THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

22

Trần Thị Thu Phương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

23

Võ Minh  Ngoan THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

24

Mai Ngọc Thảo THPT Ngô Gia Tự P. TT CM

Giám thị

25

Bùi Thị Kim Nhung THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

26

Vũ Thị Bích Liên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

27

Đào Xuân Dũng THPT Ngô Gia Tự P. TT CM

Giám thị

28

Nguyễn Minh Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

29

H’Dzoelly Niê THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

30

Hoàng Thị Kim Oanh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

31

Đỗ Thị Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

32

Nguyễn Thị Anh Ngọc THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

33

Tạ Thị Toàn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

34

Niê Cường THPT Ngô Gia Tự P. TT CM

Giám thị

35

Ngọ Thị Hiền THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

36

Lý Thanh Tình THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

37

Phạm Văn Thắng THPT Ngô Gia Tự TT. CM

Giám thị

38

Đào Thị Thanh Hà THPT Ngô Gia Tự P. TT CM

Giám thị

39

Phan Xuân Thành THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

40

Nguyễn Thị Châu Thành THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

41

Lê Văn Sơn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

42

Phạm Quốc Mạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

43

Nguyễn Thị Yến THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

44

Võ Thị Phương Lan THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

45

Vi Văn Tải THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

46

Phan Thị Thu Hiền THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

47

Lê Thị Kim Uyên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

48

Phạm Vũ Kim Phong THPT Ngô Gia Tự Giáo viên Giám thị

49

Nguyễn Thị Lan Anh THPT Ngô Gia Tự TT. CM

Giám thị

50

Bùi Thị Hồng Hạnh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

51

Lê Thị Kim Anh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

52

Phan Thị Liên THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

53

Nguyễn Thị Hà THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

54

Đinh Thị Hằng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

55

Nguyễn Thị Tăng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

56

Nguyễn Thanh  Tuấn THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

57

Văn Thị Dạ Châu THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

58

Trần Quốc  Hùng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

59

Lê Huy Hùng THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

60

Nguyễn Đình Kinh THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

61

Phạm Thị Thương THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

62

Nguyễn Ngọc Quí THPT Ngô Gia Tự Giáo viên

Giám thị

 

3. Danh sách giáo viên coi và chấm thi thực hành làm vườn tại trường THPT Ngô Gia Tự

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Coi thi tại

1

Vũ Thị Bích Liên

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

2

Nguyễn Minh Châu

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

3

Đỗ Thị Hạnh

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

4

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

THPT Ngô Gia Tự

THPT Ngô Gia Tự

 

4. Danh sách chấm thi Làm vườn tại Trung tâm GDTX Eakar

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Vũ Thị Bích Liên

THPT Ngô Gia Tự

2

Nguyễn Minh Châu

THPT Ngô Gia Tự

3

Đỗ Thị Hạnh

THPT Ngô Gia Tự

4

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

THPT Ngô Gia Tự

 

Trung tâm GDTX Ea Kar đề nghị  nhà trường tạo điều kiện để giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(đã ký)

 

                                                                                                Đoàn Ngọc Bách